Nytt program närmare branschen

Katarina Gudmundsson är ofta ute och besöker eleverna på deras praktikplatser. Foto: Simon Eliasson
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Yrkesläraren

Katarina Gudmundsson undervisar på det nya försäljnings- och serviceprogrammet, som ersätter handels- och administrationsprogrammet.
– Det här blir bra och det är viktigt att vi informerar våra handledare på arbetsplatserna, säger hon.

Från och med det här läsåret har handels- och administrationsprogrammet förändrats och bytt namn till försäljnings- och serviceprogrammet. Syftet är att anpassa utbildningen utifrån arbetslivets behov och vad eleverna efterfrågar. Det blir flera förändringar förutom namnbytet. Till exempel avvecklas inriktningen administrativ service, kursen näthandel upphävs och hållbar handel blir en ny egen 100-poängskurs under ämnet handel.  

Katarina Gudmundsson, som är yrkeslärare på programmet på Luleå gymnasieskola, är i stort sett positiv till förändringarna.
– Jag tror att det kan vara positivt att inriktningar försvinner. Försäljnings- och serviceprogrammet känns mer uppdaterat i vad branschen och arbetslivet efterfrågar och det kan förhoppningsvis ge en bredare anställningsbarhet. Olika yrkesutgångar kan vara butiks- och företagssäljare, marknadsassistent eller inköpsassistent. Även entreprenörskap, affärsutveckling och eget företagande är delar av examensmålen, säger hon.

Bra med mer hållbarhetstänk

Katarina Gudmundsson är även positiv till en förändring när det gäller miljöinriktning och syftar bland annat på den nya programgemensamma kursen ”handel och hållbar utveckling”.  

Katarina Gudmundsson har lärarlegitimation och undervisar i handelskurser och företagsekonomi. Hon betonar att det är viktigt att lärarna hinner ta del av förändringarna och vad det innebär för både undervisning och eleverna.
– Eftersom vi har ett nära samarbete och är helt beroende av branschen, apl-platserna och handledarna är det superviktigt att även de får informationen om hur utbildningen har uppdaterats och förändrats för att kunna ge våra elever den bästa utbildningen. 

Katarina Gudmundsson är nu inne på sitt tredje år som yrkeslärare, tidigare har hon undervisat på ekonomiprogrammet i 16 år. 

– Det kändes förstås mer tryggt och invant med traditionell klassrumsundervisning, som det blir med allt man gör år ut och år in. Så för mig har det varit en ynnest och otroligt stimulerande att få arbeta på yrkesprogram, som dessutom är ett lärlingsprogram. Det som är det bästa av allt är mina elever – så otroligt berikande och lärorikt att få möta en annan elevgrupp än den jag var van vid. Flera har inte alltid en positiv bild av utbildning, skolan och att behöva lära sig nya saker, men oj, vad de briljerar ute på sina praktikplatser. ”Learning by doing” är verkligen det bästa lärandet.

Besöker alla apl-platser 

Hon uppskattar variationen i att besöka eleverna på större affärskedjor, mindre kiosker eller små butiker. Hon har 21 lärlingselever i Luleå, Piteå och Boden som hon besöker varje vecka under apl-perioderna.
– Jag har ett körschema som jag följer så ryggsäcken är alltid packad och skolans bil bokad i Luleå kommuns bilpool. Vi är tre handelslärare på Luleå gymnasieskola och årskurs två och tre är eleverna lärlingar så då har vi varsin klass som vi ansvarar för ute på praktiken. Jag har ”min klass” som jag följer och ansvarar för i både årkurs två och tre. 

Till det här läsåret har antalet sökande minskat till programmet i Luleå.
– Jag vet inte vad det beror på. Det kan vara att förändringarna och namnbytet inte har kommunicerats ut tillräckligt. En del kanske tror att handelsprogrammet har försvunnit och inte ersatts av något annat. Men det är mina spekulationer och som alltid så är det många olika parametrar som spelar in, förhoppningsvis blir det ett lyft kommande år.