”Vi måste tänka om när branschen förändras”

Max Michael. Foto: Oskar Omne
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Yrkesläraren

Fordonsbranschen har genomgått stora förändringar på senare år. El- och hybridfordon blir allt vanligare och det gäller för skolornas fordons- och transportprogram att hänga med i utvecklingen.

– Det är mer inslag nu med felsökning, diagnostik, datoranvändning och så kommer högvoltsfordon på frammarsch. Det händer mycket, säger Max Michael, som är fordonslärare på Uppsala yrkesgymnasium Ekeby.

Ett sätt för honom att få kompetens- utveckling är inom två EU-projekt inom Erasmus. Skolverket kom förra året ut med två nya kurser i el- och hybridteknik.

– Det skapade oro hos många lärare om hur vi skulle kunna undervisa och hur vi skulle kunna få material. Vi måste tänka om en del. Man kan inte som lärare ha 18 elever och ta in ett högvoltsfordon och börja skruva med. Vi måste göra
det säkert i mindre grupper. Det kan till exempel handla om att spärra av fordonet och göra det spänningslöst. Det finns också branschpraxis att följa, säger Max Michael.

När eleverna går ut skolan får de vidareutbilda sig märkesspecifikt kring hög- voltsfordon. Något som till viss del också kan ske på apl-platserna. På Uppsala yrkesgymnasium finns ett högsvoltsfordon som används i undervisningen. Det är en Kia Eniro.

Genom Erasmusprojekten har Max Michael besökt Estland, Danmark och Tyskland för att se hur de arbetar med fordonsutbildning. De deltagande lärarna har även möten på Teams.

– Det är värdefullt för mig att få ta del av olika pedagogiska metoder och lära av Tyskland, som har en väl utbyggd

lärlingsutbildning. Branschen går även in mer och stöttar med material och bilar i Tyskland. Här i Sverige får vi köpa in bilar för egna pengar.

Sedan två år har Max Michael elever som går på lärlingsutbildningen i Upp- sala. Genom att eleverna är ute direkt i branschen under majoriteten av utbildningen kan apl-platserna ge en bredd av moment. På skolan ges utöver traditionella fordonskurser även kursen el- och hybrid- fordon 1. Planen är att inom kort kunna ge fortsättningskursen.

Är eleverna mer intresserade av att arbeta med traditionella bilar än med elbilar?

– Det finns både och. Men det gäller för oss i skolan att väcka nyfikenhet och intresse för den nya tekniken. Hela branschen har också utvecklats mer mot service och kundbemötande. Det ställer krav på våra elever att vara sociala och att ta med kunden i verkstaden och visa vad de har gjort med bilen.

Max Michael även om planerna på att kunna samverka med andra fordonskolor i Sverige. Det kan handla om att dela skyddsutrustning, handskar, tavlor och bilar.

– Man kan också dela på kompetensen om någon lärare är specialiserad i vissa moment så kan den personen även åka till andra skolor. Det är svårt att få tag i behöriga fordonslärare i dag.

Ett annat sätt är att samverka digitalt.

– Inom Erasmus-projekten har vi gjort filmer kring olika moment med högvolts- fordon. Det har inte funnits så mycket undervisningsmaterial från bokförlagen men nu börjar det komma.

På följande sajt beskrivs de olika projekten om e-fordon: www.amledo.com/projekt/.