Yrkesvux får 2 000 nya platser

Yrkesutbildningen för vuxna utökas för att möta behoven på arbetsmarknaden.

Regeringen föreslår ytterligare 2 000 platser på yrkesvux i vårändringsbudgeten. En orsak är att för få söker yrkesprogram på gymnasiet, förklarar utbildningsminister Mats Persson (L).

Det ekonomiska läget har ändrat förutsättningarna på arbetsmarknaden samtidigt som det finns det en hög efterfrågan på yrkesutbildade inom flera branscher.

I höstas presenterade regeringen en satsning på regionalt yrkesvux på cirka 16 500 ytterligare helårsplatser för det här året. Den siffran plussas nu på med ytterligare 2 000 helårsplatser. Den nya satsningen motsvarar 167 miljoner kronor.

En orsak till utbyggnaden av ykresvux är att det är för få unga som söker yrkesprogram. Det sa utbildningsminister Mats Persson (L) på gårdagens presskonferens.

– Det är för lågt söktryck på våra yrkesutbildningar på gymnasiet inom exempelvis bygg, automation samt vård och omsorg. För få unga utbildar sig till de lediga jobb som finns.

En annan nyhet inför vårändringsbudgeten är 15 000 sommarjobb för ungdomar.

Regeringen ska överlämna förslaget om medel till sommarjobb och regionalt yrkesvux till riksdagen i vårändringsbudgeten för 2024. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Läs mer:

Ny yrkesskola för vuxna

Ammi i centrum på vuxenutbildning