Spec i vuxenutbildningen – nytt nummer ute

Redaktören hälsar välkommen till ett nytt nummer av Specialpedagogik – huvudtemat denna gång är specialpedagogik inom vuxenutbildningen.

LÄS MER Specarna har fått nog: ”Insatspyramiden har hamnat upp och ner”

”Hur kunde vi glömma vuxenutbildningen?”

Så löd vår ­interna arbets­rubrik på temat i det nya numret av tidningen – lite som en medveten pik åt oss själva för att ha missat vuxenutbildningen i den stora enkät­undersökning vi skickade ut med ett nyhetsbrev och redovisade resultatet av i förra numret. Men arbetsrubriken hade också en ­allvarligare innebörd. Som vi skriver i en arikel med forskarintervjuer i temat:

400 000 personer studerar på komvux varje år – det är fler än på gymnasiet. Och ändå saknas lagkrav på elevhälsa; ändå är stödfunktionerna långt ifrån lika utbyggda som för högstadie- och gymnasieskolan.

Med tanke på att vuxenutbildningen var så nedtonad i vår enkät fick vi in anmärkningsvärt många svar från speciallärare och specialpedagoger verksamma inom denna. Läsare som gav oss en crash course i vad det innebär att vara ”spec i vux”. Inte minst slogs vi av kreativiteten – det krävs nytänk när resurser och prioriteringar från huvudman är knappa och verksamheten sällan syns i debatten. Särskilt slogs vi av det tvärprofessionella. Vilket också ledde fram till flera spår i temat, som ett stort reportage om Lärcenter i Falköping.

Om Olskog blir ordförande är jag inte längre lika orolig för splittringen i skolan.

Över huvud taget ledde enkätundersökningen till att vi de senaste månaderna haft mer läsarkontakt än någonsin tidigare. Vilket ger ringar på vattnet. Särskilt efter att vi också efterlyste deltagare till våra spec-­paneler i varje nummer. När Sveriges Lärare nominerade Anna Olskog, grundskollärare från Umeå, till ny förbunds­ordförande nåddes vi snabbt av glada tillrop och läsarreaktioner – ”henne måste ni intervjua så fort det är klart”, skriver en speciallärare, också från Västerbotten, och en specialpedagog känner att ”om Olskog blir ordförande är jag inte längre lika orolig för splittringen i skolan”.

Detta låter ju spännande … Och självklart ska vi intervjua den nya ordföranden när allt är klart.

Många har också, utifrån enkäten, efterlyst ett tema om lärmiljöer. Och det ska bli. Fortsätt tipsa oss om frågeställningar och goda förebilder!

LÄS ÄVEN

Fohlin: ”Vad är fakta utan förståelse?”

Att vara spec på Estniska skolan: ”Alla gör det där lilla extra”

IBIS-modellen ger en tryggare skola