Skolverket sa nej – FUB vill nå ut brett till eleverna med IF ändå

Material från ”Mitt Vuxenliv” – böcker samt en surfplatta med appen Budgettavlan.

Efter avslag från Skolverket – nu satsar Riksförbundet FUB hårt på att ändå få nationell spridning på sitt material som ska hjälpa elever med IF att nå målen och få en bra start på vuxenlivet.

LÄS MER: Vägen till vuxenlivet – via anpassad gymnasieskola

Riksförbundet FUB vill hjälpa elever i anpassad gymnasieskola att uppnå målen i läroplanen. Material och appar ska ge utrymme för vuxenlivsfrågorna.

Detta skriver förbundet i en pressrelease, och citerar några av de övergripande målen i läroplanen för den anpassade skolan:

”I den anpassade skolan ska varje elev stärka sin tilltro till sin egen förmåga. Alla ska få övning i att självständigt ta initiativ, ta ansvar och påverka sina villkor. Eleven ska också utveckla sin förmåga att kritiskt granska och bedöma information för att kunna diskutera och ta ställning i olika livs- och värderingsfrågor.”

Men för att lärarna ska kunna sätta betyg på elevernas prestation måste undervisningen anpassas till kursplanerna och i dessa finns få spår av målbilden från läroplanen.

Anhöriga och anställda beskriver ofta skoltiden som trygg, men tiden efter studenten rycks mattan bort under deras fötter.

– För elever i den anpassade gymnasieskolan är behovet av förberedelse inför vuxenlivet stort. Anhöriga och anställda beskriver ofta skoltiden som trygg, men tiden efter studenten rycks mattan bort under deras fötter, säger Robert Öberg, ombudsman på FUB.

För tre år sedan uppmärksammade Riksförbundet FUB behovet och startade därefter Arvsfondsprojektet Mitt Vuxenliv – Livskunskap.

– Vuxenlivet ställer nya krav på individen och alla måste få tid och utrymme att reflektera och fundera, för att kunna fatta informerade beslut. Att chansa kring ett eventuellt föräldraskap eller en större utgift kan få förödande konsekvenser, säger Robert Öberg.

Projektet arbetade hårt för en nationell kurs i Livskunskap och tog även fram ett material som kan användas både inom och utanför den anpassade gymnasieskolan. Skolverket gav dock avslag på kursen, och FUB går nu ut brett för att sprida materialet, som enligt Robert Öberg är utformat för både lärare och elever:

FUB:s Robert Öberg med elever på Anpassad IT, under ett besök på på Mora folkhögskola.

– Kurshänvisningarna i lärarhandledningen hjälper lärarna att lättare koppla innehållet till specifika kursmål. Det finns också bildstöd, appar och filmer som konkretiserar frågorna. Materialet tar aldrig ställning för- eller emot, utan ligger bara till grund för reflektion och diskussion.

Fredrik Carlström arbetar i projektet som vuxenlivsambassadör. Hans roll är att berätta för lärare och elever varför det är så viktigt att få fundera på vuxenlivet innan det händer. Fredrik hade också turen att få undervisning i Livskunskap när han gick i den anpassade gymnasieskolan:

– Då har man bättre chans att få till det liv man vill ha. Jag trodde verkligen att alla elever fick prata om de här frågorna.

Även Svenska DownföreningenAutism SverigeActivaMisa samt tillgänglighetsexperterna Begripsam och Axesslab ställer sig bakom Riksförbundet FUB:s vision om allas rätt till ett fungerande vuxenliv.

LÄS ÄVEN

Storsatsning på funkis-elevers digitala trygghet

Hitta rätt språknycklar i särskolan