Vuxenperspektivet på det digitala blir skevt

Carolina Martinez, forskare på Malmö universitet. Foto: Adobe Stock och privat.

– På fritids ska elevernas intressen styra allt! säger Carolina Martinez, forskare på Malmö universitet, trosvisst.

Hon har studerat hur pedagoger förhåller sig till digitala medier på fritids och sett att många fritidslärare har ett synsätt som utgår från problematisering, begränsning eller förbud när det gäller digitala enheter.

– Det är ett vuxenperspektiv som blir skevt, eftersom läroplanen säger att  fritidsverksamheten ska ”utgå från barns intressen och även ge utrymme för rekreation och vila“.

I sin studie identifierade hon tre olika förhållningssätt till digitala enheter i fritidsverksamheten. Ett var att eleverna inte alls fick utöva sitt medieintresse, ett annat att de spontant fick utrymme till det då och då, och ett tredje att lärarna lät elevernas medieintresse bli en integrerad del av verksamheten, till exempel genom att ägna ett par eftermiddagar i veckan åt en friare medieanvändning.

– Digitala enheter erbjuder ju ett brett utbud av aktiviteter, allt från enkla spel och andra förströelser till avancerade spel. Men också möjligheter att slappna av med hjälp av exempelvis Youtube-klipp.

Säkerhet på internet är en viktig fråga – som kan komma på köpet om man har en mer tillåtande attityd.

Carolina Martinez tycker att man ska använda de digitala medierna för att bygga verksamheten och skapa autentiska situationer för lärande. Ett fritidshem hon studerat använde sig av spel i arbetet kring värdegrund och demokrati.

– Eleverna fick använda Minecraft för att bygga städer och samhällen tillsammans, samtidigt som man diskuterade demokratifrågor och samhällsutveckling. I grunden är det en lek och barnen tycker det är roligt. Men det blir en bra plattform för att diskutera resursfördelning, bestämmande och huruvida man bara kan klampa in och ta någon annans saker.

Säkerhet på internet är en viktig fråga – som kan komma på köpet om man har en mer tillåtande attityd.

– Min studie visade att det blev lättare för lärarna att hålla utvecklande samtal om det när elever fick använda internet och olika medier mer fritt vissa dagar. Dessutom lärde sig även lärarna mer och kunde utveckla pedagogiska verktyg kring medier.

LÄS ÄVEN

Lågaffektivt bemötande: ”En auktoritet sänker rösten och tar kontroll”

Specialpedagogik – den bredaste pedagogiken