Specialpedagogens favoritverktyg: färgkoder och talsyntes

Innan Mahlin Rasmusson blev specialpedagog var hon fritidspedagog. Foto: Johan Strindberg
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Specialpedagogik

Allt måste utgå från och bygga vidare på elevens intresse, menar Mahlin Rasmusson, specialpedagog i Vällingby, och berättar om sitt arbete med talsyntes och färgkoder.

”En tillgänglig lärmiljö där eleven på egen hand kan plocka fram sitt material och överblicka dagen är grunden till att klara skolan. Där kommer färgkodningen in. Den visualiserar för eleverna var i undervisningen man befinner sig – varje moment eller ämne tilldelas en färg, så att eleverna kan koppla allt som har samma färg. Är det rödmarkerat i schemat för naturkunskap så är mappen med arbetsmaterialet också röd. Enkelt, men frigör energi.

När det gäller talsyntes är Claroread min favorit. Många använder appar och datorers talsyntes när elever ska läsa i allmänhet, men att lära eleverna att använda den på sina egna texter är en viktig nyckel till deras skrivande. 

Låt dem skriva en berättelse och sedan lyssna på den! Då blir det tydligt för dem själva om de tappat något ord eller om det hamnat i fel ordning. Och att få lyssna på något man själv skrivit är spännande och ger inspiration att fortsätta.”

Berättat för Henrik Pallin

LÄS ÄVEN

Skolans sista utpost – HVB-knuten specialpedagogik

Ovärderligt om strategier – årets bästa spec-bok?

Anpassningar är hela skolans ansvar