Läraren efter Skolverkets dubbla betygsbudskap: ”Snälla förklara!”

”Kan jag snälla få vidarebefordra alla arga och ifrågasättande meddelanden från elever och föräldrar till er på Skolverket?” undrar SO-läraren Helena Forsman Lund.

”Ni hjälper verkligen inte någon av de lärare som ämnar följa läroplanen – ert NP godkänner, men era betygskriterier underkänner!”, skriver SO-läraren Helena Forsman Lund med adress till Skolverket.

Hej Skolverket!

Kan ni snälla förklara varför vi ska genomföra nationella prov i SO-ämnena, när proven ni står bakom inte matchar de bedömningskriterier som ni samtidigt givit oss att följa?

Jag är en plikttrogen lärare. Jag kan och följer läroplanen och jag gör anpassningar på både individ- och gruppnivå, precis som både ni och SPSM förespråkar. De allra flesta av mina elever utvecklas genom åren och går framåt, men några gör det inte trots alla extra stödinsatser.

MEN så kommer då slutligen det nationella provet i årskurs 9, som elever och föräldrar sätter allt hopp och tillit till, då det enligt er ”särskilt ska beaktas” vid betygsättning. Och vilken (kort) lycka det sedan blir när eleven som aldrig blivit godkänd på något arbetsområde inom det aktuella ämnet plötsligt blir det – på det nationella provet!

Det är inte solsken och hurra

Solsken och hurra!? Nej. För enligt er ska jag ju sätta betyg utifrån betygskriterierna. Jag ska särskilt beakta NP men det är ändock betygskriterierna jag ska följa när jag sätter slutbetyg.

En elev som alltid presterat F har via kryssfrågorna nått ett D i den bedömningsmatris som följer till det nationella provet, men tittar man på de poäng som hör till skrivfrågorna på provet (totalt 69 poäng), så har eleven endast skrapat ihop 6 poäng…

Provet har då konstaterat det jag redan visste: Eleven kan dessvärre inte resonera, beskriva samband, förklara eller argumentera –- vilket era betygskriterier ju kräver för ett E i ämnet.

Ni hjälper verkligen inte någon av de lärare som ämnar följa läroplanen.

Jag har naturligtvis följt debatten kring det nationella provet i svenska, där Sara Bruun var först ut med att påtala att elever som inte kan läsa ändå kan få minst ett E på NP eftersom proven är kompensatoriska.

Därefter skrev Filippa Mannerheim en liknande artikel i Expressen där hon påpekade att den nya provbetygsmodellen på NP innebär en nivåsänkning som gör att fler elever kommer att bli godkända utan att kunna läsa samt att lärarnas arbete kommer att försvåras.

Linnea Lindquist tog till och med debatten live i TV4 med er på Skolverket, där hon påtalade att provet ”dopar resultaten” i svenska.

Ni är dubbeltydiga

Både i inslaget på TV4 och i den replik ni givit på er hemsida utifrån det som Mannerheim skrev i Expressen, är ni dubbeltydiga. Ni hjälper verkligen inte någon av de lärare som ämnar följa läroplanen – ert NP godkänner, men era betygskriterier underkänner!

Kan jag snälla få vidarebefordra alla arga och ifrågasättande meddelanden från elever och föräldrar till er på Skolverket? Det handlar inte bara om elever som får F eller E, problemet uppstår kring alla ”betyg” som NP-resultatet felaktigt förmedlar.

Tack på förhand!

Helena Forsman Lund, Lärare i SO-ämnen åk 7–9, Aspuddens skola

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Vi Lärare.

LÄS MER:

Sara Bruun: Att ”särskilt beakta” nationella proven – vilket skämt