”Den onödiga spärren med betyget F måste utredas”

Lena Hallengren (S), gruppledare i riksdagen och Åsa Westlund (S), gruppledare utbildningsutskottet.

Vi ska ställa tydliga krav på våra unga vuxna. Men samtidigt måste vi ge dem de verktyg som behövs för att kunna vara med och bidra till vårt gemensamma samhälle, skriver Lena Hallengren (S), gruppledare i riksdagen och Åsa Westlund (S), gruppledare utbildningsutskottet.

Den politiska högern tycks göra allt den kan för att permanenta utanförskap och hindra unga människor från att kunna förverkliga sina drömmar. Med krav på godkänt för att få sommarjobb och cementerade spärrar till gymnasiet ökar man utslagningen av unga från skolan och arbetsmarknaden.

Sverige har inte råd med den utslagning av unga människor som sker idag. Varje år hindras 18 000 elever, ungefär var sjunde elev, från att läsa vidare på ett nationellt gymnasieprogram. Detta trots att vi vet att det i praktiken är nödvändigt med en gymnasieutbildning om man ska få ett fast jobb på arbetsmarknaden. Så här kan vi förstås inte ha det.

Ompröva betygssystemet

Om vi ska bygga Sverige starkt, klara framtidens utmaningar och inte förlora ungdomar till hopplöshet och utanförskap krävs mer än spärrar. Den svenska samhällsmodellen bygger på att alla är med och bidrar efter förmåga. Då måste fler lära sig mer i skolan, och vi måste få stopp på vinstjakten så att skolans resurser går till skolan.

Vi behöver öka studieron och se till att lärare kan fokusera på undervisning. Men vi måste också vara beredda att ompröva om betygsystemet fungerar så som det var tänkt.

Spärr snarare än morot

Vi socialdemokrater har ökat skolans fokus på faktakunskaper och gjort upp med alliansregeringens vaga krav. När spärrgränsen till gymnasiet infördes med betyget F var tron att i princip alla som ansträngde sig i grundskolan skulle klara den här spärren. Men så har det inte blivit. Man menade också att hotet om att få underkänt skulle motivera elever att lära sig mer. Enligt forskningen är det snarast tvärtom.

För oss socialdemokrater är det viktigt att se verkligheten som den är och göra vad som krävs. När forskning och verklighet nu visar att betyget underkänt blivit en spärr snarare än en morot måste vi våga ta till oss av det. Men regeringen och Sverigedemokraterna klamrar sig istället fast vid sina fixa idéer och politiska prestigeprojekt.

Får inte röra underkänt

När den S-ledda regeringen tillsatte ”Utredningen om fler vägar till arbetslivet” gavs möjlighet till utredaren att förutsättningslöst utreda och föreslå åtgärder för att fler elever ska lära sig mer och klara övergången till gymnasiet. Nu har regeringen förbjudit utredningen att röra betyget underkänt trots att det enligt allt fler röster leder till att unga slås ut från skolan i onödan. Att regeringen inte ens vill ha upp all fakta på bordet i en fråga som rör så många ungas framtid är djupt oansvarigt.

Samtidigt kan vi läsa hur Moderaterna i Stockholm anser att godkända betyg ska krävas för att man ska kunna få sommarjobb. Det skulle verkligen vara att slå på den som redan ligger. När unga inte klarar skolan så ska de enligt Moderaterna dessutom straffas med att stängas ute från att få en första arbetslivserfarenhet och tjäna egna pengar. Regeringen och Sverigedemokraterna skar dessutom ner över en miljard på utbildning och omställning i budgeten vilket försämrar möjligheterna att läsa vidare senare i livet, exempelvis genom vuxenutbildningen.

Ökar rekrytering till kriminalitet

Sverige behöver en starkare gemenskap och fler som bidrar till den. Om ungdomar slås ut och hamnar i återvändsgränder utan att komma vidare och förverkliga sin potential så är det inte bara en förlust för de individer som drabbas, det är en förlust som kommer stå hela Sverige dyrt. Utslagning gör fler beroende av samhället för sin försörjning. Med fler unga utanför ökar dessutom rekryteringsbasen för kriminella gäng.

Vi ska ställa tydliga krav på våra unga vuxna. Men samtidigt måste vi ge dem de verktyg som behövs för att kunna vara med och bidra till vårt gemensamma samhälle. Onödiga och kontraproduktiva spärrar löser ingenting. Därför måste regeringen återigen ge utredningen möjlighet att utreda spärrgränserna i skolan.

Lena Hallengren (S), gruppledare i riksdagen

Åsa Westlund (S), gruppledare utbildningsutskottet

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenterna som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Vi Lärare.