Skolministern: Svensk skola är dålig på tidiga insatser

”Det finns elever som uppför sig brutalt dåligt”, säger Skolminister Lotta Edholm.

I Tidöavtalet finns förslaget om statsbidrag för akutskolor. Under 2023 delas det första statsbidraget på totalt 38 miljoner kronor ut.
– Det är sant att svensk skola är dålig på tidiga insatser, säger skolminister Lotta Edholm (L).

Utöver Göteborg och Stockholm, som söker för fortsatt verksamhet med akutskolor, har 49 kommunala och fyra fristående huvudmän beviljats statsbidraget för 2023.

Nästan 38 miljoner kronor ska ge fler elever chansen att lyckas i skolan.

Vad hoppas regeringen få ut?

– Skolakuterna finns för elever som beter sig så illa att det påverkar både lärare och elever, både möjligheten att undervisa och möjligheten att lära sig, på ett sådant sätt att det är orimligt att ha dem kvar i klassrummen. Det kan vara hot, våld och trakasserier. Men tanken är också att ge eleverna en nystart, en utvärdering av vad de behöver. ­Antingen att gå tillbaka till sin gamla klass eller till en ny skola, säger skolminister Lotta Edholm.

De får mest till akutskolor

Regeringens nya statsbidrag innebär att Skolverket betalar ut totalt 38 miljoner kronor till huvudmän som vill starta eller fortsätta driva akutskolor. Totalt har 51 kommuner och fyra fristående huvudmän beviljats anslag för 2023.

 • Stockholm: 3 153 187 kronor
 • Falköping: 1 736 892 kronor
 • Gislaved: 1 734 905 kronor
 • Västervik: 1 520 390 kronor
 • Degerfors: 1 331 116 kronor
 • Vänersborg: 1 329 129 kronor
 • Nynäshamn: 1 304 740 kronor
 • Lidköping: 1 276 654 kronor
 • Hörby: 1 130 500 kronor
 • Haparanda: 1 005 618 kronor 

Källa: Skolverket

Sveriges Lärare menar att tidigare och mer resurser skulle minska behovet av den här typen av insatser. Hur ser du på det?

– Det är säkert sant. Svensk skola är dålig på tidiga insatser. Men det ena utesluter inte det andra. Vi måste ha både och till dess att skolan blir bättre på att hantera den typen av elever, samtidigt som det alltid kommer att finnas elever som agerar så brutalt dåligt att det inte ens med tidiga insatser går att låta dem vara i klassrummen på samma villkor som alla andra elever.

Det har kommit mycket kritik mot att det inte kom mer pengar i tilläggsbudgeten. Hur stöttar din regering tidiga insatser?

– Dels är det de generella statsbidragen som kommunerna själva väljer hur de vill använda. Men akutskolorna är ett sätt att ge riktade statsbidrag till kommunerna för att inrätta. En annan del är att vi vill ge pengar både till att utbilda fler specialpedagoger, men också för att kommunerna ska kunna anställa dem.

– Det finns en rad statsbidrag för att kommunerna ska kunna göra det som vi tror är den rätta vägen, till exempel för tidig lovskola. Det är ett sätt att dels göra det möjligt för kommunen att göra det – dels att visa hur viktigt det är med tidiga insatser, säger Lotta Edholm.

Så fungerar skolakuten

 • Skollagen reglerar både omplacering och avstängning av elever.
 • Rektor kan besluta om tillfällig placering på annan skola, tillsammans med rektor för denna. Det kan till exempel vara en akutskola.
 • Elever flyttas till annan skola när det inte går att omplacera inom hemskolan. Det kan till exempel ske när det saknas praktiska möjligheter eller för att säkra övriga elevers trygghet och studiero.
 • I kommuner som saknar skolakut kan eleven placeras på annan skola.
 • När annan skola saknas, eller om elevens beteende gör att det finns särskilda skäl, kan eleven stängas av. Beslut fattas av rektor.
 • Under avstängning ska eleven erbjudas annan undervisning.
 • En elev som går i obligatorisk skola kan stängas av max en vecka, två gånger per kalenderhalvår.

Källa: Skolverket

LÄS MER: Lärarna som ger de svåraste eleverna en ny chans