L-läraren: ”Utbildningen ska vara lika svår som läkarprogrammet”

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

Mårten Hemström är gymnasielärare i Västerås och kandiderar till kommunfullmäktige och riksdagen för Liberalerna.
Här är hans viktigaste skolfrågor.

Varför är engagerar du dig politiskt?

– För att höja bildningsnivån i skolan.

Vilken anser du är den viktigaste skolfrågan?

– Att höja nivån i skolan och att betygen ska betyda att man kan något. Nu är tyvärr betygsinflationen stor och den kommer vi att ha så länge som lärare är fria att sätta vilka betyg som helst.

– Exempelvis har man fortfarande rätt att sätta högre än resultatet på de nationella proven och kurser som inte har NP är det alltid helt fritt. Vi behöver även börja nivågruppera igen.