”Friskolereformen behöver ett omtag”

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

Liberalerna vill höja intagningskraven till lärarutbildningen, begränsa antalet orter som bedriver lärarutbildning och införa lämplighetstest för dem som söker.
– Kvaliteten på lärarutbildningen kan behöva stramas upp. Att stå i ett klassrum är en av de största utmaningar du kan anta, säger partiledaren Johan Pehrson till Skolvärlden.

– På lång sikt gör man alla en tjänst genom att höja kraven på lärarutbildningen så att de som går där har förutsättningar som krävs för att tillgodogöra sig den.

Vidare menar han att staten bör ta över huvudmannaskapet för skolan från kommunerna för att utjämna ekonomiska och sociala skillnader.

– Det viktiga är att man ser till att det utjämnas mellan Sveriges kommuner. Varför accepterar man att barn har så olika förutsättningar runt om i Sverige om nu alla skriver under på att skolan är så viktig? Det är en stor brist.