3 av 4 väljare: Låt staten finansiera skolan

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

En stor majoritet anser att skolan inte är likvärdig och att staten ska ta över finansieringen från kommunerna, visar en undersökning.
– Resultatet gör det svårare för de partier som ska bilda regering att ducka, vilket känns jätteviktigt, säger Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

LR har under lång tid efterlyst en omsvängning av skolpolitiken. Tillsammans med Lärarförbundet och Skolledarförbundet kräver man långsiktiga beslut för en ökad likvärdighet. Den ska uppnås genom att staten får huvudansvaret för skolans finansiering och resursfördelning.

Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Väljarna är inne på samma linje. I en ny undersökning har Novus på uppdrag av lärarfacken frågat allmänheten hur man ser på jämlikhet och finansiering. Den visar att tre av fyra vill att staten tar över finansieringen av skolan, och en lika hög andel menar att skolan inte erbjuder en likvärdig utbildning för alla elever.

Förvånad över liten skillnad

– Vi vet att det finns ett starkt stöd för statlig finansiering men jag är ändå lite förvånad över att det är en så pass liten skillnad mellan de politiska blockens sympatisörer. Däremot är jag inte överraskad över de 76 procenten som tycker så här. Att fler och fler faktiskt inser att staten behöver ta ett större ekonomiskt ansvar är en utveckling vi har sett.

– Likvärdighetsfrågan handlar inte bara om utanförskapsområden, det är också en nationell fråga om stad och land. Den har smugit lite under radarn men den är också viktig att lyfta fram. Problematiken är likartad.

Klyftorna ett stort problem

Dessutom anser nio av tio tillfrågade att de ökande klyftorna i skolresultaten sedan slutet av 1990-talet är ett stort samhällsproblem.

– Jag tror att det är en insikt som landat hos allt fler. Man ser realiteten av det system vi har och då landar man också i slutsatsen att nu har kommunerna haft en massa år på sig att göra någonting åt detta men det går fortfarande åt fel håll. Nu måste vi ha en annan lösning, säger Åsa Fahlén.

Fakta om undersökningen

  • Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet och Sveriges Skolledarförbund (som den 1 januari 2023 bildar Sveriges Lärare och Sveriges Skolledare) har med hjälp av Novus frågat allmänheten hur de ser på jämlikheten i skolan och på en framtida finansiering av skolan.
  • Novus har genomfört 1 005 intervjuer. Deltagarfrekvensen bland de inbjudna var 52 procent. Det finns inget som tyder på att bortfallet skulle snedvrida resultatet, utan undersökningen är åsiktsmässigt representativ för den grupp som skulle undersökas, och de slutsatser som presenteras i undersökningen gäller hela populationen.