Forskaren vill inte ha ministerns mobilförbud

Forskaren Torbjörn Ott menar att lärare behöver lära sig se mobiltelefonerna som en studieteknik i stället för ett problem.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

2 000 mobilnotiser – under 30 minuter. Det blev resultatet av ett uppmärksammat experiment i en Grännaskola. Utbildningsminister Anna Ekström (S) vill förbjuda telefonerna, men forskaren Torbjörn Ott säger nej.

Klass 8B i Ribbaskolan i Gränna fick ha sina mobiler påslagna under en halvtimme under en lektion i våras. Totalt fick de 21 eleverna 2 000 notiser under den tiden. När DN gjorde om försöket med klassen landade resultatet på 2126 notiser från olika sociala kanaler och spel.

Lärarna på Ribbaskolan samlar redan in elevernas mobiler inför varje lektion.

– Men vi ville ge legitimitet åt mobilförbudet, så att eleverna förstår. Det är inte för att ta bort något roligt och lustfyllt, vi vill deras bästa, säger Ricard Hulteke.

Han vill gärna se ett totalt mobilförbud i skolmiljö.

– På lektionerna har vi inga stora problem, men jag är jätteför ett förbud. Inte bara under lektionerna, utan från det att de går hemifrån till att de kommer hem från skolan igen. Det handlar om att skydda barn, alla kan inte riktigt hantera tekniken och vad det innebär att kunna publicera ljud och bild, säger han.

Han tycker inte att det handlar om moralpanik.

– Jag är supertekniskt intresserad, men man måste skilja på äpplen och päron. Så länge det inte är ett uppdrag för skolan att vi ska lära ut mobilvett, så får vi sålla bort det, säger Ricard Hulteke.

Ricard Hulteke.

Torbjörn Ott arbetar med att sammanställa en vetenskaplig studie av mobilförbud. Han är forskare vid institutionen för tillämpad IT vid Göteborgs universitet, men arbetar också som lärare i svenska vid Alströmergymnasiet i Alingsås. På Skolverkets uppdrag har han sammanställt forskning som finns i ämnet.

Det finns en studie från London school of economics som talar för ett förbud, ”Ill communication: technology, distraction & student performance”. Samtidigt som elever i fyra brittiska skolor fick mobilförbud, höjdes resultatet för låg- och mellanpresterande elever.

– Det låter väldigt lätt att införa ett förbud, men någon ska tillämpa det. Och vem ska samla in telefonerna? Jag tror att samma lärare som upplever mobilerna som ett problem skulle få de största problemen med att genomföra ett förbud, säger han.

Hans elever på byggprogrammet har ingått i ett försök med mobilförbud. Det stärkte hans uppfattning.

– Vi lever i en värld full av mobiltelefoner. Vi måste lära oss att leva med det. Störningarna fanns innan, men då pratade man om kepsar i stället. Det är ingen som pratar om dem längre, det finns en ny skurk i stan, säger Torbjörn Ott.

Han vill hellre se mobilanvändandet som en fråga om studieteknik, något som skolan borde lära ut.

– Det handlar mer om det än om ordning och reda. Det är också en jämlikhetsfråga. De elever som är lågpresterande har inte knäckt skolkoden, när telefonen ska användas och när den inte ska det, säger han.

Anna Ekström, socialdemokratisk utbildningsminister, twittrade om ett mobilförbud efter Dagens Nyheters publicering av läraren Ricard Hultekes experiment.

Hon och samarbetspartierna i Januariavtalet vill skärpa lagstiftningen, senast 2021.

– I dag kan skolan förbjuda mobiltelefoner, men reglerna är ganska snåriga. Jag vill förenkla för lärarna – och göra det tydligt för eleverna vad som gäller. Jag litar på att lärarna är bäst lämpade att bestämma när mobiltelefoner ska användas. Huvudregeln ska vara att mobiltelefoner ska vara förbjudna i klassrummet, men rektor och lärare ska sedan ha möjligheten att göra undantag från förbudet om mobiltelefoner ska användas i undervisningen, säger Anna Ekström, till Lärarnas tidning.