Ledare: Tidö – luftslott eller hållbart tankegods?

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Ny regering, nya ministrar, ny skolpolitik. Frågan är hur leverans­säker regeringen kommer att vara? Visar sig Tidö vara ett luftslott eller ett ­tankegods förankrat i verkligheten?

Oavsett hur man värderar den nya regeringens skolpolitiska reformagenda med plus och minus, så går det inte att bortse från ett grundläggande faktum. Skola och utbildning kämpar i dag febrilt mot resurserbristen och mot de väldigt olika ekonomiska förutsättningarna mellan kommuner och mellan skolor. Utan investeringar i en bra och likvärdig skola kommer inga skolreformer att lyckas.

Grunden för regeringspolitiken har satts på pränt i det så kallade Tidö-avtalet, namngivet efter Tidö slott utanför Västerås där förhandlingarna ägde rum. Vissa delar av avtalet, exempelvis utökad timplan, finns skäl att vara minst sagt tveksam till och jag kan lova att Sveriges Lärare kommer att skärgranska vartenda förslag och bidra med relevant kritik. 

Annat i den nya regeringens skolpolitik är riktigt lovande och där behöver fagra ord följas av konkret handling. Det allra mest spännande är att det nu finns en politisk majoritet för att staten börjar reglera undervisningstid och tillgång till elevhälsa, skolbibliotek och läromedel. Det är ljuv musik i läraröron och vore ett viktigt politiskt skifte – om regeringen verkligen kommer till skott. Upp till bevis! Och lägg gärna till regleringar av elev- och barngruppers maxstorlek också.

Lika väl klingar löftet om att minska lärares administrativa börda, men vi lärare är luttrade. Vi har hört det förut. ”Jag önskar att jag hade gjort mer för att minska administrationen i skolan”, sa Anna Ekström för snart ett år sedan. Den förra regeringen misslyckades med att rensa upp i dokumentationsbördan som steg för steg ålagts oss lärare. Jag hoppas att den nya regeringen lyckas bättre. Det vore efterlängtat, men det är leveransen som räknas. Ingenting annat. 

Och det krävs ekonomiska resurser. Plötsligt har det blivit bedövande tyst från Liberalerna om att överföra finansieringsansvaret för skolan från kommunerna till staten. Före valet utlovade partiet statligt huvudmannaskap inom fem år och den här mandatperioden skulle 16 miljarder kronor tillföras skola och utbildning. När kommer pengarna? Och när får vi se ett statligt huvudansvar för skolans finansiering? 

När den här ledaren skrivs har budgetpropositionen inte lämnats, men troligen har den lagts fram när tidningen gått i tryck. Där har ni läsare fått en stark indikation på om Tidö-politiken är ett luftslott eller ett tankegods som håller i direktkontakt med verkligheten i skolor, förskolor och fritidshem. Skola och utbildning behöver investeringar – inte besparingar. 

JUST NU

+

”Ett mål jag har är att eleverna ska längta -tillbaka till skolan när de går hem” säger årets Guldäpple-vinnare -Anders Enström. Lusten att lära!

-

Regeringen vill införa en obligatorisk läslista av skönlitterära verk i skolan. Hjälper listan lusten?