Centerpartiet: Vi är beredda att skrota F-betyget

”En stor fråga för oss är att utreda betyget F och vilka konsekvenser ett F innebär. Samtidigt vill vi att den hårda gränsen för godkänt utreds”, säger Centerpartiets utbildningspolitiska talesperson Niels Paarup-Petersen.

Centerpartiet ifrågasätter betyget F.
– Om en utredning visar att enda sättet att fler ska få chansen att gå vidare i skolan är att skrota F, så är vi beredda att göra det, säger utbildningspolitiska talespersonen Niels Paarup-Petersen till Vi Lärare.

Centerpartiet har tagit fram ett nytt utbildningspolitiskt program inför stämman i september.

När innehållet avslöjades under fredagen sa partiledaren Muharrem Demirok så här:

Jag har känt mig lite som Grinchen sedan förslaget om att korta sommarlovet blev känt i förväg. Även vid frukostbordet med mina egna barn…

Men det kritiserade förslaget om förkortat sommarlov är bara en av åtta punkter i programmet.

En stor fråga för oss är att utreda betyget F och vilka konsekvenser ett F innebär. Samtidigt vill vi att den hårda gränsen för godkänt utreds, säger Niels Paarup-Petersen.

Vi Lärares uppdrag tog Skolverket tidigare i år fram ny statistik över antalet elever som gått ut årskurs nio under de senaste tio åren (läsåren 2012/2013–2021/2022).

160 376 av ungdomarna lämnade grundskolan utan att vara behöriga att studera vidare på något av gymnasiets nationella program.

  • 42 procent var flickor och 58 procent pojkar.
  • 45 procent hade utländsk bakgrund.

Under våren gjorde också Sveriges Lärare en enkätundersökning bland medlemmar som arbetar på högstadiet eller gymnasiet där det visade sig att 48 procent av högstadielärarna vill avskaffa betyget icke-godkänd/F medan 39 procent inte vill göra det. Bland gymnasielärarna är motsvarande andel 34 respektive 52 procent.

Niels Paarup-Petersen är starkt kritisk till dagens utformning av riktade statsbidrag till skolorna.

Dessa leder till att stora kommuner och stora huvudmän gynnas ekonomiskt. Många små kommuner har inte kapacitet att ta sig an det administrativa arbete det innebär att söka bidraget och sedan redovisa det, säger Niels Paarup-Petersen.

I stället föreslår Centerpartiet ett sektorsbidrag till skolan.

Vad innebär det rent konkret; kan ni tänka er att skrota exempelvis det riktade statsbidraget för förstelärartjänster?

Det här måste utredas. Det finns många riktade statsbidrag och en del av dem kan det finnas en poäng i att behålla. Ett sektorsbidrag ska ju inte leda till att ett stort antal lärare får sämre lön. Det är ju inte tanken. Tanken är att fler skolor ska kunna finansiera sin verksamhet på ett mer rättvist sätt, säger han.

När det gäller finansieringen av skolan vill Centerpartiet göra grundläggande förändringar:

Det ska finnas en fast skolpeng per skola – och en rörlig elevpeng.

Vi är övertygade om att det bidrar till att göra ekonomin i skolorna sundare. De skolor som gör bra insatser för eleverna ska premieras, säger Niels Paarup-Petersen.

Centerpartiets åtta prioriterade frågor

  • En ny modell för finansiering av skolan med en fast grundpeng per skola och en rörlig elevpeng.
  • Inför ett sektorsbidrag istället för riktade statsbidrag.
  • Inför sammanvägd bedömning för betyget E och utred betyget F
  • Inför ett offentligt mål för antal medarbetare per rektor inom förskola och skola
  • Språkkrav för all personal i förskola och pedagogisk omsorg.
  • Utred hur grundskolans läsår kan förlängas genom exempelvis kortare sommarlov
  • Inför offentlighetsprincipen för samtliga fristående förskolor och skolor
  • Förbjud konfessionella inslag under skoldagen – konfessionella inslag får endast ske separat i rum och tid.

Här är förslaget till nytt utbildningsprogram i sin helhet.