Här är nya skollagarna inför 2024

Nytt år betyder nya lagar och förordningar för skolan. Foto: Bildbyrån

En ny termin lurar redan bakom hörnet. Och ny termin betyder nya regler och lagar.
Här får du koll på förändringarna som börjar gälla under 2024.

1 januari

Här ändras inrapporteringen

Ändringar i vilka uppgifter om verksamheten som ska lämnas till Skolverket börjar även gälla komvux. 

30 juni

Köreglerna uppdateras

Friskolor har möjlighet att sätta undan en del av sina platser till nyanlända elever, och på så sätt runda köerna. Den tillfälliga förordningen om särskild kvot gäller till och med 30 juni 2024. Giltighetstiden trädde i kraft den 1 april 2022 och förlängdes i början på 2023. Förordningen ska fortsätta att gälla till och med den 30 juni 2024.

1 juli

Då införs läsa-skriva-räkna

Garanti för tidiga stödinsatser ska gälla även inom anpassad grundskola

Garantin för tidiga stödinsatser införs nu även i den anpassade grundskolan och för de elever i specialskolan som läser ämnena svenska, svenska som andraspråk och matematik enligt den anpassade grundskolans kursplaner.

Höstterminen 2024

Mjukare regler för resursskola

Kommuner kan få begränsa utbildningen vid en viss skolenhet inom grundskolan och anpassade grundskolan till att avse elever som behöver särskilt stöd (resursskola). De nya bestämmelserna ska tillämpas på utbildning som bedrivs efter den 1 juli 2023. Fristående skolor har redan den möjligheten.

De elever som har störst behov av det särskilda stöd som resursskolan erbjuder ska prioriteras om det inte finns plats för alla sökande till en kommunal resursskola med förskoleklass, grundskola eller anpassad grundskola.

Nu kompletteras dessa bestämmelser med motsvarande urvalsregler för fristående resursskolor med förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola.

Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2023, men ska tillämpas första gången i fråga om utbildning som påbörjas höstterminen 2024.

Läs mer hos Skolverket.