Så tycker partierna om skolpengssystemet

Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Lärarförbundet bjöd i slutet av förra året in ledamöter från riksdagens utbildningsutskott till en kväll där förbundet bland annat sitt förslag till ny finansieringsmodell av skolan med en klasspeng i kombination med en mindre ”skolpeng” per elev.

Så här tycker partiernas talespersoner i utbildningsfrågor om Lärarförbundets förslag:

Daniel Riazat (V), ledamot utbildningsutskottet:

– Jag har gillat det här förslaget ända sedan jag hörde om det. Från Vänsterpartiet är vi positiva till att avskaffa dagens skolpengssystem. I vårt nya utbildningspolitiska program, som vi publicerade i januari i år, har vi fastslagit att vi vill avskaffa skolpengssystemet och införa ett system som liknar Lärarförbundets.

– Sedan ska det självklart finnas tillägg för de elever som har behov av särskilt stöd eller liknande. Vi anser inte att skolpengen är en hållbar ekonomisk modell för skolan. Det ska inte vara så att en skola som tappar ett par elever men som ändå har samma kostnader för sin verksamhet ska behöva göra nedskärningar på grund av det orättvisa system som finns i dag.