Friskolornas riksförbund vill behålla skolpengen

Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Ulla Hamilton, vd för Friskolornas riksförbund, är negativ till Lärarförbundets förslag och ser inga skäl till att ersätta skolpengen. Hon framhåller skolpengssystemet som världsunikt.
– Vi tycker att dagens system, där pengen följer individen, är en bättre modell helt enkelt, säger hon.

se artikel här, reds. anmärk.) kring om man ska reglera den saken eller inte, säger hon.

Du menar att man inte ska låta elever byta skola mitt i en termin?

– Ja eller att skolpengen följer med något senare till den nya skolan. Det finns olika modeller som diskuteras. Friskolorna ser egentligen inte detta som något problem men kommunerna tycker att det dels vore bra att begränsa antalet skolbyten dels ha en broms i penningöverföringen mellan skolorna, säger hon.

Menar du att små fristående skolor inte ser skolbytena som ett problem?

– Våra medlemmar har inte framfört detta som ett problem kan jag säga. Det är ju inte så många elever som byter på det sättet i friskolor helt enkelt, hävdar Ulla Hamilton.

En kommunal skola kan ha svårare att möta ett plötsligt bortfall av elever och kan ha svårare att bygga upp ett ekonomiskt överskott med dagen skolpeng, anser Lärarförbundet. Kommuner får inte ha kö till sina skolor och kan sällan ha så stora klasser som friskolor eftersom man, enligt skollagen är skyldig att ta emot elever från närområdet eller om en friskola måste lägga ned. Är det likvärdigt?

–  Ja för det borde en kommun kunna lösa ändå. Kommuner har ganska många skolor att spela med. Jag ser ett problem med skolpengen och det är att kommunerna inte är tillräckligt transparanta med hur de räknar ut skolpengen och vilka kostnader man tar med. Där skulle jag vilja se en förbättring men det innebär inte att jag vill ha en klasspeng istället för skolpeng, säger Ulla Hamilton.

Hur ser du på att skolpengssystemet möjliggjort att skolor kunnat bygga upp stora ekonomiska överskott och vinster genom att maximera klassernas storlekar, vilket exempelvis Barbara Bergström, grundare till Internationella Engelska skolan, sagt i en intervju på Svenskt näringslivs webb?

– Överskotten har också inneburit att exempelvis Internationella Engelska skolan har kunnat starta en mängd nya skolor runt om i Sverige sedan 2010 vilket avlastat kommuner så de har kunnat spara pengar, avslutar Ulla Hamilton.