Talis 2018: Svenska lärare mindre stressade än OECD-kollegor

Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Nästan varannan högstadielärare i Sverige är stressad – men det ligger under OECD-snittet.
– Det är bekymmersamt, men många yrken upplever stress, säger Tomas Matti, Skolverket.

Andra delen av Talis 2018 pekar på stressen som högstadielärare utsätts för. Där hamnar Sverige under OECD-genomsnittet.

– Det handlar om att det i många länder finns en lärarbrist. Det är för få som vill bli lärare och då är arbetsmiljön viktig för att få fler att söka. Lärarbristen är ju inget unikt för Sverige, säger Tomas Matti, projektledare på Skolverket.

Nära hälften av de svenska lärarna, 45 procent, känner sig ganska mycket eller mycket stressade av arbetet. Snittet för hela OECD är 50 procent.

– Det är bekymmersamt att nästan varannan lärare upplever stress. Men det är nog ganska många yrken som upplever stress. Och det ser inte värre ut än i andra OECD-länder i alla fall, säger projektledaren Tomas Matti, Skolverket.

Främst är det administrationen som orsakar lärarnas upplevelse. 65 procent av lärarna uppger att dokumentationskraven hetsar, något som Lärarnas tidning skrivit om.

I undersökningen framgår också att de svenska lärarna blivit bättre på kollegialt samarbete och att återkopplingen från kollegor på deras undervisning ökat sedan förra gången Talis gjordes, 2013.

– Man har väl velat få till att läraryrket inte ska vara ett ensamyrke, utan att det är bra med kollegial professionell utveckling. Men vi vet ju inte vilka åtgärder som gjort det eller varför det ökar, bara att det har ökat, säger Tomas Matti.

Detta är den andra delen av den Talis-undersökning som genomfördes 2018. Då deltog drygt 8 100 svenska lärare från grund- och gymnasieskolan samt 511 rektorer. I Talis ingår 48 länder eller regioner. Undersökningen har genomförts två gånger tidigare – 2008 och 2013. Sverige deltog första gången 2013 men då endast med lärare och rektorer i högstadiet.

Källa: Skolverket.