Stefan Löfven: Vi stänger alla gymnasieskolor

”Vi behöver tydlighet och tydligt ansvar från regeringen”, säger Lärarförbundets Johanna Jaara Åstrand efter Anna Ekströms besked om att inte alla skolorna stängs. FOTO: Lärarförbundet och TT
Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Alla gymnasieskolor, komvux, högskolor, universitet och yrkeshögskolor rekommenderas att stänga. Regeringen förbereder även för att förskolor och skolor kan behöva stängas. Det uppgav statsminister Stefan Löfven (S) vid en presskonferens på tisdagen.
– Verksamheten i skolan är inte densamma som den är utan corona, säger Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundet.

Regeringen skickar hem gymnasieeleverna. Samtidigt arbetar de på en ny lag som ska göra det möjligt att stänga grundskolor – men ändå säkra omsorg för barn till vårdpersonal och andra med samhällsviktiga funktioner. Den ska vara färdig att klubba under torsdagen.

– Hur den kommer att se ut kan jag inte berätta om, säger Anna Ekström, utbildningsminister.

Regeringen arbetar nu för att ta fram listor över vilka barn som ska prioriteras i förskolorna –  om det blir en stängning.

– Vi planerar så att lagstiftning som finns på plats om grundskolan behöver stängas. Men det finns inga beslut att. Men om den kommer att stänga kommer vi att vara redo och utan tvekan att agera, säger Anna Ekström, till Lärarnas tidning.

Kommer andra lärargrupper att flyttas till förskolan?

– Det är alldeles för tidigt att svara på sådana frågor. Vi har en smittspridning som gör att vi måste agera med full kraft för att hindra spridning, och för att skydda riskgrupper. Det här kommer att kräva uppoffringar av alla som bor i Sverige, säger Anna Ekström.

Stefan Löfven konstaterar att det inte är läge att stänga förskolor och grundskolor ännu, ur smittskyddssynpunkt, men att det kan hända.

– Folkhälsomyndigheten rekommenderar att gymnasiekolan inte ska bedrivas i gymnasieskolans lokaler utan fjärr- eller distansundervisning. Myndigheten gör fortfarande bedömningen att det inte är motiverat av smittskyddsanledning att stänga förskola och grundskola, säger Johan Carlsson, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten.

Tror att alla skolor stängs

Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, menar att det nog blir så.

– Det är omöjligt för mig att säga, men det är troligt. Om det sker är det jätteviktigt att det föregås av smittskyddsexperternas bedömningar. Det handlar om hur skolor, rektorer, förskolor och lärare förbereder sig för stängningar, det sjuder av lösningsfokus och kreativitet där ute men det kokar också av oro, såklart. Jag är övertygad om att lärare fortsätter ta sitt ansvar i en eller annan form, säger hon.

Under tiden får Lärarförbundets ombud nya arbetsuppgifter medan kommunerna försöker lösa krisen.

– Vi får signaler från olika kommuner där de kommer med både det ena och det andra. Det handlar om allt från vad som ska gälla för ersättningar, hur man kan disponera arbetskraften i kommunen, idéer om vad som gäller vid en stängning, hur man räknar ut vad som behöver tas igen. Det är klart att kommunerna har sitt pussel att lägga för att säkra sin verksamhet, och lärare är aldrig omöjliga. Men här är vi väldigt tydliga med att SKR måste ta sitt ansvar att samordna villkor om med oss om vad som gäller. Det krävs ett nationellt ansvar – och en allmän förståelse för att verksamheten i skolan inte kommer vara densamma som utan corona, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet.

– Vi har medlemmar som är oroliga, för sin och sina anhörigas skull och som vill ha tydlighet och lyhördhet från huvudmännen. Det är viktigt att man vidtar extra stort fokus på arbetsmiljöarbetet och gör tätare risk- och konsekvensbedömningar.

Hur ser den lyhördheten ut hos huvudmännen?

– Väldigt olika tror jag.  Och det ser jag som en konsekvens av att det har varit svårt att få besked av regeringen. I Stockholm har det varit någon typ av Vilda västern och alla har agerat lite som de vill, oberoende av Folkhälsomyndighetens råd. Otydligheten spiller över och smittar i hela systemet. Samma medlem kan få ett besked från sin chef, ett annat från sin huvudman, det tredje från regeringen och det fjärde när man går ut på sociala medier. Det försvårar ett lugnt och sansat förhållningssätt, säger Johanna Jaara Åstrand.

Hon välkomnar beslutet.

Både Stefan Löfven och utbildningsminister Anna Ekström påpekar att fjärrundervisningen inte ska tolkas som något "extra lov".

– Jag förväntar mig att eleverna tar sitt ansvar. Nu öppnar möjligheten för distansundervisning i gymnasieskolan. När det gäller kommunala vuxenutbildningen och högskoleutbildningarna finns möjligheten på plats. Jag uppmanar alla föräldrar att ta sitt föräldraansvar. Ungdomarna ska plugga, säger Anna Ekström.

Samtidigt riktar utbildningsministern en hälsning direkt till skolorna: "Ett mycket varmt tack för förskollärare, lärare och rektorer som sliter för att förskolan och skolan ska fungera."