Sju svåra situationer lärare kan ställas inför i coronatider

Att övervaka och kontrollera att alla barn har tvättat händerna kan vara ett krav som föräldrar ställer till dig som lärare. Foto: Colourbox, Getty
Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Lärare och rektorer möts av diverse krav från föräldrar i samband med oron för coronaviruset. Här är några exempel på krav och händelser som inträffat i skolor.

Lärarförbundets ombudsman Hans Flygare poängterar att det är viktigt att man som anställd lärare söker stöd och stämmer av frågor med sin rektor och att hen i sin tur lyfter svåra frågor till utbildningsförvaltningen i kommunen eller huvudmannen för fristående skolor.

– Undvik att hamna i diskussioner med föräldrar om vad som är rätt eller fel, säger han.

Eftersom förutsättningarna kan förändras snabbt är det viktigt att dagligen följa folkhälsomyndighetens råd och arbetsgivarens beslut.

– Det ska tas fram en riskbedömning och i den kan det finnas en plan på hur man ska agera på skolan utifrån olika scenarion. Den bör uppdateras allt eftersom. Man kan också ha dagliga morgonmöten där personal och rektor stämmer av läget och beslutar hur man ska bemöta föräldrars krav eller andra frågor som dykt upp, säger Hans Flygare.

Det här är situationer som lärare ställts inför på olika skolor i samband med oron för Coronaviruset

  1. Föräldrar kräver att du som lärare måste övervaka att alla elever i klassen tvättar händerna innan de går in i klassrummet på morgonen och innan lunch.
  2.  Du får kännedom om att elever som varit utomlands i riskområden hotas av andra elever och föräldrar på sociala medier. Det är en hätsk stämning mot eleverna och kravet är att de ska stanna hemma från skolan under två veckor.
  3. Föräldrar kräver att du ska berätta vilka elever som varit i riskområden på semester.
  4.  Du blir utskälld av föräldrar för att du inte svarat på föräldrars orosmejl under helgen eller på kvällstid.
  5.  Föräldrar kräver att elever som är friska, men som varit i riskområden, separeras i skolan från andra elever under skoldagen.
  6.  Föräldrar ifrågasätter och kräver svar varför ni låter elever (utan symptom) som varit i riskområden komma till skolan när de hört att en annan skola beslutat att de ska vara hemma under två veckor efter hemkomst från resan.
  7.  Föräldrar kräver att deras barn ska få undervisning när de själva valt att hålla barnet från skolan.