Säpo grep skolchefen – nu kan skolan stoppas

Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Vetenskapsskolans vd Abdel Nasser El Nadi greps förra veckan av säkerhetspolisen.
Nu gör Skolinspektionen en prövning av lämpligheten hos ledningen, vilket kan leda till att tillståndet dras in.

Det var förra veckan som Säpo grep Abdel Nasser El Nadi, som enligt en tidigare granskning i DN är kopplad till radikalislamska miljöer.

Enligt Skolinspektionen har ägar- och ledningsprövning av skolan ingenting att göra med de nya uppgifterna i medierna.

– Vi öppnade ärendet tidigare i våras, säger Johan Kylenfelt, avdelningsjurist på Skolinspektionen.

Lämplighetsprövningen är nytt verktyg för myndigheten, som gör det möjligt att granska huvudmän för fristående skolor samt deras styrelser vad gäller bland annat ekonomi, kunskap om skollagstiftning och eventuell brottslighet.

– Syftet med prövningen är att få bort personer som inte bör vara inblandade i att driva skola, att vi ska hålla bättre koll, säger Johan Kylenfelt.

Han vill inte uttala sig om det enskilda ärendet med Vetenskapsskolan, men säger att det i fall där Skolinspektionen hittar allvarliga brister kan bli fråga om att omedelbart dra tillbaka tillståndet för huvudmannen, eller att myndigheten kan kräva att ledningen ersätts med lämpliga personer.

Johan Kylenfelt, avdelningsjurist på Skolinspektionen.
Foto: Pressbild

Vetenskapsskolan har tidigare granskats av Skolinspektionen, senast under 2018.

Då visade en tillsyn av Vetenskapsskolan F-3 att det förekom bönestunder, samt att barnen fick sjunga sånger med religiöst innehåll i undervisningen – vilket strider mot skollagen.

Ytterligare en granskning, från 2017, visade bland annat att lärare uttryckt traditionella värderingar om kvinnor och män, att barnen inte fick sexualundervisning och att de inte fått dansa under idrottslektionerna, vilket ingår i läroplanen. Skolinspektionen bedömer att bristerna åtgärdats av skolan.

I efterhand, hur nöjda är ni med era insatser?

– Nöjd, det kan jag inte uttala mig om, men när vi följde upp bristerna så påverkade vi miljön på skolan för eleverna, och det är positivt. Vi är inte Säpo, vi är där för att se att man följer de bestämmelser som finns, säger Johan Kylenfelt.

Vetenskapsskolan finns förutom i Göteborg även i Gävle, och har fått tillstånd att öppna i Halmstad.

Biträdande rektor och tillförordnade vd:n på skolan, Aysenur Dogan, vill inte kommentera läget när Lärarnas tidning når henne.