Så rustar grundskolan för en stängning

Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Att sköta skolarbetet på distans kan bli svårt för alla elever om skolorna stängs ned. Men särskilt för dem som inte kan få stöttning i hemmet. På Bredängsskolan står man inför den problematiken. 85 procent av eleverna har utländskt påbrå. Vissa föräldrar talar inte svenska.

Hälften av lärarna på Bredängsskolan är sjuka, liksom eleverna, även om det är svårt att avgöra om de har förkylningssymptom eller hålls hemma på order av föräldrarna.

Vissa klasser har slagits ihop så personalbristen har inte hunnit bli ett problem än, ironiskt nog.

Stämningen i personalrummet är lugn trots att alla går och väntar på det stora beskedet om huruvida skolan ska stängas eller inte.

Despina Samuelsson, Rouaa Hammadi och Anna Hoffsten, rektor. Foto: Anders G Warne

En betydelsefull kugge i hjulet för att deras plan ska gå i lås är föräldrarnas insats.

– Nu måste föräldrarna verkligen ta sitt ansvar. Annars blir det svårt att få det här att fungera, säger Despina Samuelsson.

Margareta Örsan, specialpedagog på lågstadiet, har tänkt mycket på de elever vars föräldrar inte kommer kunna hjälpa till med skolarbetet.

– Det här är jättesvårt. Hela den här situationen kommer bli en klassfråga. Läxor är ett problem hos oss redan nu. Vi har många föräldrar som inte talar så bra svenska. Vissa pratar ingen svenska alls, säger hon lite uppgivet och fortsätter:

– Och hur ska vi göra med tolkhjälp? Ja, jag vet inte, jag får väl förutsätta att de föräldrar som behöver det ordnar det själva.

Dessutom finns det många elever som inte har tillgång till internet i hemmet, precis som i övriga landet, berättar rektorn Anna Hoffsten.

– Problemet är hur vi ska kunna informera de föräldrar som inte har någon uppkoppling hemma. Jag kommer bli tvungen att skicka brev med vanlig postgång till dem. Och be föräldrarna att komma hit och hämta det material som krävs för att deras barn ska kunna delta i undervisningen.