Så löser kommunerna gymnasieelevernas skolmat

I vissa kommuner ervjuds gymnasieeleverna matlådor eller skollunch i närliggande grundskolor, och i andra ingenting. Foto: iStock
Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Det råder inte någon likvärdighet huruvida kommuner eller friskolor erbjuder skolmat eller inte till sina gymnasieelever som nu måste studera på distans.

En absolut majoritet av Sveriges kommunala och fristående gymnasieskolor brukar normalt erbjuda sina elever skolmat – även om de inte är tvungna enligt lag. Vanligast är att skolmaten äts på skolan men en del gymnasieskolor ger matbidrag istället så eleverna själva kan handla på en mataffär eller restaurang.

Nu när eleverna ska studera hemifrån – på distans – verkar majoriteten av Sveriges kommuner tänka annorlunda och merparten erbjuder inte skolmat. Men det finns undantag och efter larm från flera frivilligorganisationer som Stadsmissionen och Giving people har en del kommuner och enskilda gymnasier tänkt om.

Linda Hellquist, generalsekreterare på Giving People, säger att deras målgrupp vanligtvis är ensamstående föräldrar, lågavlönade föräldrar, deltidsarbetande, arbetslösa eller sjukskrivna föräldrar. Och vanligaste sökande är en ensamstående mamma som förvärvsarbetar men saknar buffert.

Linda Hellquist på Giving people.

– Vi ser nu en stor ökning av hjälpbehov och vi rustar oss för att många kommer förlora inkomst och arbete eller behöva hålla sig själva och barn hemma från skolan. För många familjer är den dystra verkligheten att man är beroende av den mat som skolan erbjuder. Vi ser i ansökningarna att det blir allt vanligare att man berättar att man aldrig behövt be om hjälp tidigare och man är i lite chock över hur snabbt det gått utför ekonomiskt. Oron och rädslan hos många föräldrar är påtaglig, säger hon.

Så här gör ett axplock av kommunerna:

 • Härnösands kommun var tidigt ute med skollunch till sina gymnasieelever.
 • – Vi ser det som utomordentligt viktigt att ungdomarna har tillgång till att kunna förse sig med sin lunchmåltid, säger Roland Bång, skolchef i Härnösands kommun till SVT Västernorrland.

 •  Karlskrona kommun var också tidigt ute och har sedan den 26 mars erbjudit skollunch på 10 utvalda grundskolor i kommunen. Eleverna meddelar sin närmsta skola om de vill äta och kan sedan hämta matlåda där. Så kommer det att vara så länge gymnasieeleverna studerar på distans har kommunen meddelat sina kommuninnevånare.
 • I Kristianstad hämtar de kommunala skoleleverna matlådor på Södra Kaserns skolrestaurang sedan i mitten av förra veckan.
 • Västerås erbjuder också lunchlådor gratis i de kommunala skolorna om eleven kontaktar sin skola dagen innan.
 •  Örnsköldsvik kommer från och med i dag den 31 mars att erbjuda skollunch på speciellt utvalda skolor.
 • Malmö stad erbjuder också från den 31 mars skollunch på utvalda skolor.
 • I Trelleborg kommer kommunens folkbokförda gymnasieelever från och med i morgon, den 1 april, att starta ett samarbete med lokala restaurangägare där eleverna kan äta skollunch och sedan fakturerar restaurangerna kommunen. På så sätt vill kommunen stötta även de lokala restaurangerna.
 • Men i Stockholms stad resonerar man annorlunda. LT får svar från utbildningsförvaltningen att eftersom man inte har verksamhet i gymnasieskolorna, skolorna är stängda och eleverna inte har tillträde så serveras heller inga måltider. Undantag kan göras för särskilt utsatta elevgrupper men den bedömningen görs i så fall lokalt på gymnasieskolan i samråd med socialtjänst.
 • I Uppsala kommun har man också för avsikt att bara erbjuda elever som är i behov av det. Det blir rektorerna som får bedöma ifall det behövs eller inte.
 • Och merparten av Sveriges kommuner verkar antingen avvakta med att erbjuda skolmat eller erbjuds gymnasieeleverna behovsprövad måltider via skola eller socialförvaltningen.

  Sveriges kommuner och regioner SKR, som många kommuner vänder sig till för vägledning, svarar kommunerna på sin hemsida:

  ”Det finns inga krav att skolan ska tillhandahålla kostnadsfria skolmåltider på gymnasienivå. Det torde därför inte finns någon skyldighet att ge eleverna matersättning under den period som skolan är stängd. Det finns dock inget som hindrar att skolans huvudman beslutar att frivilligt göra så.”

  Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket, skulle önska att kommunerna mötte situationen på ett mer likvärdigt sätt. Och man kommer gå ut med tips och råd som en vägledning till kommunerna men man kan inte tvinga skolhuvudmännen till något.

  – Eftersom huvudmännen inte är skyldiga att servera mat i gymnasieskolan så kan vi inte säga att de måste. Vi kan inte heller säga att de måste lösa det på det ena eller det andra sättet. Även om vi gärna skulle vilja att man så långt det är möjligt gjorde på ett liknande sätt för likvärdighetens skull för eleverna, säger han.

  Han anser att skolhuvudmännen inte behöver komplicera frågan utan försöka lösa den smidigt genom att exempelvis erbjuda elever att hämta matlåda i närmaste grundskola.

  – Svårare än så behöver det inte vara och eftersom många grundskoleelever är borta så räcker förmodligen maten. Man behöver ju inte uppförstora problemet och inte heller krångla till lösningen, säger han.