Påsklov i coronasmittat område kan ge två veckors karantän

Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Elever och föräldrar i Sollefteå fick klara besked från kommunen inför kommande påsklov: Två veckors karantän och undervisning i hemmet för elever som rest till smittade områden.

Elever som gör resor till delar av landet där det pågår allmän smittspridning är välkomna tillbaka till klassrummet, förskolan och fritidshemmet 14 dagar efter avslutad resa.

– Tidigare uppmaningar att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer att undvika resor togs inte på allvar, det märkte vi på alla inkomna ansökningar om extra påskledighet för olika resor runt om i Sverige. Därför satte kommunen ner foten tydligare, säger Majed Safaee som ingår Sollefteå kommunens krisledningsgrupp.

Alla lärare och elever har blivit informerade om vad som gäller.

– Vi förbjuder ingen att resa, men den familj som till exempel reser ner till Stockholm ska meddela läraren när eleven är tillbaka. Sedan är det fjärr- eller distansundervisning som gäller i två veckor för eleven i fråga.

Majed Safaee i Sollefteå kommunens krisledningsgrupp. FOTO: Åsa G Torell

En stor majoritet av vårdnadshavarna har tagit emot beskedet med fattning, enligt Majed Safaee.

– De har tänkt ett varv extra, ifall den planerade resan verkligen är nödvändig. En tredjedel av Sollefteås befolkning är över 65 år och tillhör riskgruppen.

– Det är den gruppen vi vill skydda genom att begränsa smittspridningen och undvika överbelastade sjukhus.

Men är det lagligt att stänga ute barn från skolan som vistats i ett område med allmän smittspridning?

– Strikt juridiskt vågar jag inte uttala mig, men vi som huvudmän är ansvariga för alla skolbarns trygghet. Vi har ju inga GPS:er som följer var olika resenärer befinner sig. Vi litar på att alla vårdnadshavare tar sitt ansvar och är lojala.

– Vill någon överklaga så är den välkommen att göra så.

Han påpekar att Sverige befinner sig i en exceptionell situation som kräver extraordinära insatser.

– Alla måste göra vissa uppoffringar i väntan på att det blir vardag som vanligt igen.

Skolverket ser inget som strider mot kommunens agerande:

”Folkhälsomyndighetens rekommendation är att elever som är friska kan gå i skolan. Sedan är det upp till kommunen att besluta om man ska vidta åtgärder som går utöver Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det görs då utifrån att kommunen är arbetsgivare för skolorna och har ett arbetsmiljöansvar.”