Över 2 300 corona-samtal till Lärarförbundet Kontakt – på några dagar

Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Enbart i måndags hade Lärarförbundet tiotusentals besök på sin temasida som tar upp frågor och svar om coronaviruset. Anders Öberg, facklig vägledare, har bråda dagar att besvara många coronarelaterade frågor per telefon.

Anders Öberg, facklig vägledare på Lärarförbundet, har fullt upp med att svara på lärarnas frågor.

– Uppskattningsvis 75 procent av alla samtal som kommer in till oss på Lärarförbundet Kontakt har med coronapandemin att göra, säger han.

Sedan i måndags har det ringt cirka 2 300 samtal totalt till Kontaktens huvudnummer.

En av de vanligare frågorna är från lärare med försvagat immunförsvar som undrar om de kan stanna hemma och få lön, eftersom de löper högre risk att bli smittade.

– Att man är orolig att bli sjuk är inte skäl nog för att stanna hemma. Däremot bör man få ett läkarutlåtande och en bedömning vad läkaren anser ska gälla. I första bör man prata med sin arbetsgivare.

Många inkommande samtal handlar också om vad som händer om regeringen beslutar att stänga grundskolor och förskolor.

–Redan nu kan en arbetsgivare stänga skolor/förskolor. Arbetsgivaren kan samråda kring detta med en smittskyddsläkare. Då ska personalen ändå stå till arbetsgivarens förfogande. En variant är att lärarna finns kvar i skolan och styr undervisningen per distans därifrån. En annan lösning är att lärarna arbetar hemifrån.

Normalt sitter en styrka på 16 personer i Lärarnas Hus på Stora Essingen i Stockholm och besvarar inkommande villkors- och professionsfrågor från medlemmarna.

Men under coronavirusets framfart är hela styrkan beordrad att jobba hemifrån för att dämpa smittspridningen.

Några inkommande frågor andas annalkande kris och rör frågor om det krislägesavtal som skolorna har med SKR, Sveriges Kommuner och Regioner.

– Det avtalet kan ge arbetsgivaren rätt att ge läraren uppgifter som ligger utanför läraruppdraget men det avtalet är inte aktiverat än, något som kan ske vid svåra nationella kriser.

Kan bli förflyttning

Några undrar om kommunala arbetsgivare kan arbetsleda personal att börja jobba på en annan förskola/skola än den man tillhör.

– Svaret är ”ja”, arbetsgivaren kan, utifrån sin rätt att arbetsleda, låta någon jobba någon annanstans, men inte med andra arbetsuppgifter än de som ingår i det normala uppdraget.

Grundläggande är att den som inte är sjuk ska stå till arbetsgivarens förfogande.

– Än så länge har vi bara en förordning att undervisning ska ske på distans vad gäller gymnasieskolan, universitet, yrkeshögskolor och komvux.

Bland alla coronarelaterade frågor finns även mer traditionella frågor som rör arbetsrätt och arbetsmiljö, frågor kring föräldraledighet, långtidsjukskrivning och lönefrågor.

– Många vill stämma av vilka löneanspråk de kan ha vid en kommande anställningsinterju, eller hur man bör förbereda sig vid ett lönesamtal.