Nationella proven ställs in på grund av corona

Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Alla nationella prov i grund- och gymnasieskola ställs in under våren med anledning av corona-pandemin.
– Lärarna tappar ett viktigt verktyg, säger Anders Boman, Skolverket.

Skolverket meddelar att resterande nationella prov kommer att ställas in under vårterminen. Detta på grund av corona-smittan. Det bekräftade Skolverket under dagens presskonferens tillsammans med bland annat Folkhälsomyndigheten.

– De nationella proven ska särskilt beaktas vid betygssättning, står det i skollagen. Och det gäller de ämnen och årskursen där det går nationella prov. Det är långtifrån alla. Men självklart vill jag inte vifta bort den kritik som uppstår när vi tar bort dem. Vi vet att en majoritet av lärarna förlitar sig på proven och ser dem som ett viktigt redskap vid betygssättning, säger Anders Boman, enhetschef för nationella prov på Skolverket, till Lärarnas tidning.

Orsakerna är flera.

– Anledningen till att vi ställer in dem är den extraordinära situationen där vi vet hur pressade skolorna är för att få till undervisning. De är upptagna med att hitta nya former för distansundervisning. Och vi vet att skicka ut de nationella proven kräver organisation, frisk personal och att eleverna fysiskt är på plats. De nationella proven är inte gjorda för att göras på distans, att göra dem hemma skulle inte vara nationella prov, säger han.

Det handlar dels om att skolorna är hårt pressade redan nu av att driva och förbereda distansundervisning. Skolverket menar också att det är svårt att säkra hanteringen av hundratusentals prov, som måste tas omhand av skolpersonal. Dessutom menar myndigheten att proven brister som betygsunderlag om det blir så att varje huvudman eller rektor själv skulle besluta om och när de skulle genomföras.

Det innebär ett högre tryck på de lärare som ska betygssätta i de ämnen som berörs.

Anders Boman

– Det blir en delikat situation för lärarna, just nu har gymnasium och komvux rekommenderats att stänga fysiska skolor och undervisa på distans. Just nu rekommenderas grundskolan att hålla öppet även om vissa friskolor stänger, det blir naturligtvis en väldig prövning för hela lärarkåren att hålla i och hålla fart i undervisningen och hitta former för examinerande moment, säger Anders Boman.

Samtidigt finns det risker med slopade prov: en ännu mer svårkontrollerad likvärdighet.

– De nationella proven är ju till för att främja likvärdighet och utgöra bedömningsstöd för lärarna. Då tappar lärarna ett viktigt verktyg för att säkerställa den. Läraren ställs inför utmaningar i sin betygssättning som man inte brukar ställas inför, om man har en kurs där man har nationella prov, säger Anders Boman.

Skolverket uppdaterar sin hemsida med direktiv för examination och betygssättning.