Kraftig ökning av hot och våld i skolan

Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Antalet anmälningar om hot och våld i skolan ökar kraftigt. Arbetsmiljöverket anser att det förebyggande arbetet i skolorna kan förbättras.

Foto: Colourbox.

I fjol anmäldes 870 händelser om hot och våld i förskoleklasser samt i grund- och gymnasieskolan till Arbetsmiljöverket. Det är en ökning från 767 anmälningar om liknande händelser under det föregående året.

– Det är anmälningar om rån, hot och om, fysiskt våld som innefattas i siffrorna, säger Kristian Hansson, sakkunnig på Arbetsmiljöverket, till TT.

Enligt SVT har över 3.000 anmälningar gjorts från skolor på dessa utbildningsnivåer sedan 2014. De senaste fem åren har 224 incidenter med knivar eller vapenliknande föremål anmälts.

Statistiken visar att ökningen av anmälningar om hot och fysiskt våld är ungefär lika stor, medan rånen - som är en mycket liten del med ett par anmälningar per år - ligger fast.

Anmälningarna gäller hot och våld mot både elever och personal.

Kristian Hansson säger att det är oklart vad ökningen beror på. Det går inte att säga om läget på skolorna förvärrats eller om anmälningsbenägenheten ökat, exempelvis på grund av mer information.

– Vi vet inte riktigt om det har skett en stor ökning och vår erfarenhet från vår tillsyn är inte heller att det är på något sätt kaotiskt i skolan.

Samtidigt talar Kristian Hansson om en sannolik underrapportering av faktiska händelser, och verket vill få in anmälningar för att kunna göra analyser och klarlägga var insatser bör sättas in.

– När man blir utsatt för hot och fysiskt våld är det väldigt allvarligt, för det får konsekvenser för den som är utsatt men det skapar också en enorm otrygghet i hela skolmiljön för föräldrar, lärare, kollegor och elever, säger han.

Arbetsmiljöverket understryker också att det förebyggande arbetet ute på skolorna behöver bli bättre.

– Vi ser från vår tillsyn att det förebyggande arbetet kring hot och våld behöver utvecklas, där man tittar på sin arbetsmiljö och vilka risker man har och hur de kan hanteras och motverkas. Där finns det en del arbete för skolhuvudmännen att göra - och i det här fallet är det ofta likställt med kommunerna, säger Hansson.