Gymnasielärare kan flyttas till förskolan

Gymnasielärare i Nacka kommun som inte används till distansundervisning kan flyttas till förskolan vid en utvidgad skolstängning, erfar Lärarnas tidning.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Regeringen arbetar med lagförändringar som gör det möjligt att stänga skolor och förskolor – men hålla öppet för barngrupper med föräldrar i samhällsviktiga yrken. Nu överväger flera kommuner – bland annat Nacka – att flytta gymnasielärare till förskolan.

Under tisdagen kom beskedet att regeringen stänger alla fysiska gymnasieskolor, och att undervisningen från och med i morgon, onsdag, kommer att ske digitalt. Ännu är det inte dags för en stängning av förskola, grundskola och fritidshem. Det beskedet står Folkhälsomyndigheten för.

– Myndigheten gör fortfarande bedömningen att det inte är motiverat av smittskyddsanledning att stänga förskola och grundskola, säger Johan Carlsson, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten.

Men i flera kommuner överväger man att flytta lärare från gymnasiet till förskolan, om en stängning blir aktuell även för de yngsta barnen, samtidigt som barn till föräldrar med samhällsnödvändiga arbeten måste ha omsorg.

– I morgon går Nackas kommunala gymnasieskolor över till att bedriva undervisning på distans. Lärarna är otroligt viktiga för att undervisningen ska hålla god kvalitet även framöver och behövs i verksamheten. Vi måste dock vara förberedda för att läget i samhället kan förändras och är noga med att poängtera att vi kan komma att behöva hjälpas åt för att klara situationen. Men i dagsläget behövs alla lärare på sina respektive skolor, säger Helena Ekwall, chef för verksamhetsstöd, Nackas kommunala skolor, till Lärarnas tidning.

Helena Ekwall.

Lärarförbundets förhandlingschef Mathias Åström bekräftar att liknande funderingar finns hos andra huvudmän.

– Det pågår sådana diskussioner i flera kommuner. Men arbetsgivarna måste samla sig kring insikten att lärarna som är i skolan kommer att behöva sköta sitt uppdrag. Och lärarnas uppdrag är att bedriva undervisning – men i nya former, säger Mathias Åström.

Enligt utbildningsministern är det dock för tidigt att prata om att flytta personalgrupper.

–Vi har en smittspridning som gör att vi måste agera med full kraft för att hindra spridning, och för att skydda riskgrupper. Det här kommer att kräva uppoffringar av alla som bor i Sverige, säger Anna Ekström, till Lärarnas tidning.

– Vi förutsätter att arbetsgivare behåller lugnet och för dialog. Då kommer också lärarna och Lärarförbundet att ta vårt ansvar, säger Mathias Åström.

– Och det är inget som hindrar att en gymnasielärare hoppar in i förskolan på frivillig grund. Men då får arbetsgivaren ta med plånboken i frågan – och folk kan ställa upp som de medborgare de är, säger han.