Giesecke: "Man ska inte vara särskilt orolig"

John Giesecke menar att skolstängning inte är ett effektivt verktyg mot coronasmittan.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Medan en stor del av övriga samhället stänger ner och går över till att jobba från soffan, ska lärarna hålla skola och förskola öppna.
– Vi får signaler om att skolorna dräneras på kringresurser, säger Johanna Jaara Åstrand.

I Jönköping stänger Junedalsskolan med 820 elever i årskurs 7-9, sedan två anställda testat positivt för corona. Det skriver TT.

Att stänga skolan eller att hålla den öppen är en av de stora frågorna under den pågående pandemin.

Särskilt som regeringen på Folkhälsomyndighetens rekommendation förbjudit folksamlingar på över 50 personer och dragit in all barservering på restauranger.

I grupper på sociala medier, som i Lärar- och Förskoleupproret, uttrycker lärarna sin oro.

Snoriga barn lämnas på förskolan, elever glömmer att nysa i armvecket.

Men Johan Giesecke, professor emeritus vid Karolinska institutet, rådgivare för WHO och tidigare statsepidemiolog är inte särskilt orolig för smitta i förskole- och skolmiljöer.

– Det finns en del som talar för att barn inte är särskilt smittsamma. Det finns inga studier av detta, och det är svårt att göra. Men WHO hade en delegation i Kina för en månad sedan, när de frågade läkare och epidemiologer om de kände till fall där ett barn hade smittat en vuxen, ingen av dem kunde erinra sig ett sådant fall. Som vetenskapligt underlag är det ganska tunt. Men det har heller inte varit något utbrott i kinesiska skolor – och om barn smittade mycket skulle man ha sett skolutbrott, säger Johan Giesecke till Lärarnas tidning.

Läkare och sköterskor i flera länder har rapporterats bli allvarligt sjuka, något bland annat DN har berättat om. En tes är att den som utsätts för stora virusdoser löper högre risk för allvarlig sjukdom. Lärare och förskollärare möter även under normala omständigheter många sjuka barn.

– I ett normalt klassrum, med ett barn som är smittat, är det är ingen stor fara. Det som verkligen är farligt är att intubera folk, att sticka ner en tub i halsen på dem som behöver vårdas i respirator. Där alstras väldigt mycket viruspartiklar. Men i ett större rum späds partiklarna ut och kommer inte så långt. Jag tycker inte att det är nära kontakt eller under lång tid heller. En nära kontakt är att sitta bredvid någon i flera timmar på ett flygplan, säger Johan Giesecke.

Hur orolig ska man vara som lärare i förskola eller skola?

– Man ska inte vara särskilt orolig. De flesta som arbetar i förskola och skola är unga och friska personer. För dem är det ingen jätterisk, det är lika bra att bli smittad så är man av med det. Det är en helt annan sak för åldringsvården, där är det viktigt att man inte sprider smitta på boenden för äldre. Men att sprida smitta bland barn och unga friska vuxna är ingen fara, säger Johan Giesecke.

John Giesecke, fd statsepidemiolog och nu rådigvare åt WHO. FOTO: TT

Men samtidigt får Lärarförbundet signaler om att lärarna på skolor och förskolor får för mycket att göra under pandemin.

– Vi ser att stödfunktioner flyttas till andra sektorer med stora behov inom kommunen. Det går inte att acceptera att vi har lärare som ska undervisa elever på plats, förväntas undervisa elever på distans och dessutom ska städa och se till att det finns en vettig matsituation. För att det här ska bli hållbart måste man säkerställa att det skjuts till resurser till städning och att det finns personal och lokala förutsättningar att klara matsituationen, säger Johanna Jaara Åstrand.