Undersökning: Elever i grundskolan får inte det stöd de behöver

Lärare vet vilka elever som behöver stöd men saknar resurser att sätta in, enligt Sveriges Lärares medlemsundersökning.

Tidiga kunskapskontroller leder inget vart när resurserna att stötta elever med behov ändå inte prioriteras. Det menar Johanna Jaara Åstrand på Sveriges Lärare.

Sveriges Lärare har genomfört en medlemsundersökning som visar att elever i grundskolan i många fall inte får tillgång till särskilt stöd trots att diagnostiska test visar att de behöver det.

 Endast 6 procent av lärarna anser att de stödbehov som identifieras vid de diagnostiska testen åtgärdas i mycket stor utsträckning. Över hälften av lärarna, 56 procent, anser tvärtom att stödbehoven åtgärdas i mycket eller ganska liten utsträckning. 

– Det är alarmerande att så många elever inte får det stöd de har rätt till. I dagens underfinansierade skola tvingas lärare kompensera för politikers och arbetsgivares tillkortakommanden, säger Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande Sveriges Lärare.

Politiska slag i luften

I Tidöavtalet som ligger till grund för regeringsmakten finns skrivningar om att införa tidiga kunskapskontroller och återkommande diagnostiska prov för att se till att elever ska få stöd i tid. Samtidigt anger de flesta F-6-lärare i fackets undersökning att diagnostiska test utförs redan idag, men att det är uppföljningen som brister.

Johanna Jaara Åstrand beskriver de politiska förslagen som slag i luften. I själva verket vet lärarna redan idag vilka elever som behöver stöd och inte, det är bristen på resurser att sätta in som är problemet.

– Oavsett hur tidigt man börjar med kunskapskontroller, och hur ofta man genomför diagnostiska prov, så är de helt verkningslösa om stödinsatser inte sätts in. Den lägesrapport vi fått av våra medlemmar visar med all tydlighet att Tidöpartierna lägger fokus i fel ände. Vi kräver att regeringen tar sitt ansvar och tillför de resurser som krävs, säger hon.

Om medlemsundersökningen

Undersökningen genomfördes under 27 mars-14 april 2023 och skickades till ett representativt urval i Sveriges Lärares medlemspanel, omfattande 2 300 lärare i grundskolan och gymnasieskolan.

Närmare 1 200 besvarade enkäten vilket motsvarar en svarsfrekvens på 52 procent.

De över nio av tio lärare i årskurserna F-6 som hade genomfört diagnostiska test på skolan fick ta ställning till i vilken utsträckning som eventuella stödbehov åtgärdas.