Luleå: Föräldrar måste ta med blöjor till förskolan

Ulrika Sellin Levander är ordförande för Sveriges Lärare i Luleå och SO-lärare på högstadiet.

Nya besparingar befaras i Luleå.
– Hur stora de blir vågar vi inte sia om, säger Ulrika Sellin Levander som är ordförande för Sveriges Lärare i Luleå och SO-lärare på högstadiet.

Hon berättar att det kort in på terminen märks hur budgeten inte räcker till på grund av ökade kostnader. 

– Barn- och elevpengen har inte räknats upp under de senaste åren som ett led i tidigare års effektiviseringar. Vi misstänker att stora besparingar väntar nästa år.

Ulrika Sellin Levander säger att flera skollokaler är undermåliga och eftersatta. Andra är inte anpassade för undervisning. 

– Kommunen väljer att tolka lagen så strikt som möjligt, vilket bland annat innebär att vårdnadshavare själva måste ta med blöjor förskolan. 

– Vi ser en risk för minskad måluppfyllelse på grund av en redan alldeles för slimmad organisation. Elever får inte det stöd som de enligt skollagen har rätt till. Lärarnas arbetsbelastning är väldigt hög. Vår farhåga är att situationen kommer att förvärras. 

Carina Sammeli (S), kommunstyrelsens ordförande:

– Vi har inte beslutat om några besparingar. Däremot ser vi att kostnadsutvecklingen går väldigt fort. Anslagen räcker till mindre. Luleå kommun har en god ekonomi och kan hantera sämre resultat under kommande år.