Fler lärare demonstrerar mot nedskärningar – ”Allvarligt”

Anna Olskog, Sveriges Lärare i Umeå varnar för nedskärningar med stora konsekvenser.

Fler arbetstimmar, större klasser och nedbantad elevhälsa får Sveriges Lärare i Umeå att ansluta sig till kollegorna i Stockholm och Göteborg – och demonstrera.
– Läget är riktigt, riktigt allvarligt, säger Anna Olskog, ordförande för Sveriges Lärare Umeå.

LÄS ÄVEN: Skolministern: ”Kommunen har massor med pengar”

Befolkningstillväxt gör att antalet elever i gymnasieskolan i Umeå förväntas öka.

Samtidigt ökar andelen som inte klarar godkäntkraven i årskurs nio – och alltså behöver hjälp på introduktionsprogram.

Pengar från Lärarlönelyftet kan komma att sugas upp av Likvärdighetsbidraget.

 • Men kommunen skär ner på utbildningen på ett sätt som får förvaltningen att i gymnasie- och vuxenutbildningens mötesbok konstatera följande konsekvenser:
 • Gymnasie- och vuxenlärare kommer att behöva arbeta betydligt fler timmar än idag.
 • Fler elever i varje klassrum.
 • Nedskärningar av yrkesprogram- och estetiska program.
 • Mindre pengar till elevhälsan.

– Det är efter första kvartalet som nedskärningarna blir synliga för lärarna ute i verksamheten, vi får information om att det blir stramare och vi behöver flytta på folk. Vi har inte fått besked om arbetsbrist, kommunen har hanterat det på andra sätt – hittills, säger Anna Olskog.

I en treårsplan räknar kommunen med att skära ner med 34,5 miljoner under 2024, 46,9 miljoner 2025, 69,2 miljoner 2026 och 84,7 miljoner året därpå.

– Vi är nere på skelettet. Vi är djupt oroade, vi ser inte att det är möjligt. Det är klart att det är riktigt, riktigt allvarligt och det är rena ambitionssänkningar det handlar om, säger Anna Olskog.

Väntar på tillstånd

Ansökan om demonstrationstillstånd är i skrivande stund inte stämplad och klar, men tanken är att utgå från Rådhustorget den 27 maj kl 13.00.

Men manifestationen rör mer än gymnasium och vuxenutbildning, hela skolan ska involveras tillsammans med förskolan.

– Vi räknar med att kunna gå ut på gator och torg och manifestera för våra barn och elever och den skola som nöts ned nu, både förskola och skola. Den yttersta konsekvensen är att barn går ut skolan med ofullständiga betyg. Elever med npf-diagnoser får ännu sämre betyg. Och deras föräldrar, våra vårdnadshavare blir ännu mer desperata och utmattade. Det är en ren fördyring i det långa loppet, säger Anna Olskog.

Här demonstrerar lärare mot nedskärningarna

Sveriges Lärare ordnar manifestationer mot nedskärningarna i skolan på flera platser i landet. 

Stockholm 6 maj:

 • Samling vid Stadshuset, Ragnar Östbergs plan 1, kl 13.

Arvika 13 maj:

 • Manifestation på torget kl 11–12.

Gävle 23 maj

 • Manifestation i centrum kl 16–18.

Göteborg 25 maj:

 • Kl 17.00, Gustav Adolfs torg.

Umeå 27 maj:

 • Samling på Renmarkstorget, kl 14.30.

Salem 29 maj: 

 • Samling utanför kommunhuset, kl 17.

Örebro 31 maj:

 • Manifestation på Olof Palmes Torg kl 18.