Facket om snåla löneläget: ”Oansvarigt och obegripligt”

Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Sveriges Lärare, menar att kommunerna riskerar sin egen kompetensförsörjning genom oansvarigt låga lönehöjningar.

Kommunerna ger löneökningar långt under märket och lokala fackföreningar lämnar samtalen i protest. Sveriges Lärares förbundsordförande Johanna Jaara Åstrand ”häpnar” över kommunernas löneöversyn.
– Det här är ju en signal om hur man värderar yrket, säger hon.

”Oansvarigt”, ”obegripligt” och ”jag häpnar”. Det är några av de ord Sveriges Lärares förbundsordförande använder för att beskriva de kommuner som lagt sig på 2 procents löneöversyn samtidigt som märket i avtalsrörelsen ligger på 4,1 procent.

LÄS MER: Här får lärarna lägre löner än andra yrken

– Jag hävdar att det är oansvarigt av kommunerna att bortse från att vi har ett industriavtal med ett märke. Vi är överens med vår motpart om att lönerna måste uppvärderas, och att det ska tas hänsyn till övrig arbetsmarknad. Att då blunda för att lönerna nu halkar efter är obegripligt, säger hon.

I vissa kommuner pekar förvaltningen på att det gällande avtalet mellan Sveriges Lärare och SKR är sifferlöst, och alltså inte garanterar någon specifik procenthöjning av lönen. Men Johanna Jaara Åstrand menar att den logiken bortser från poängen med att avtalet slutits till att börja med.

– Hela avtalet är ju tecknat för att vi ska uppvärdera lärarlönerna i jämförelse med andra yrken. Då duger det ju inte att lägga sig på hälften av industrimärket. Jag häpnar över arbetsgivarskapet i det här läget, säger hon.

Att kommunerna väljer att inte satsa på lärarna trots att skolorna fortfarande lider av lärarbrist menar hon är kortsiktigt.

– Alla kommuner står med en jätteutmaning i kompetensförsörjningen. Det här är ju en signal på hur man värderar yrket i stort. Det är en signal till de som står och funderar på vilken utbildning de välja.