Så blir föräldramötet meningsfullt

Foto: Lena Evertsson, Ateljé Lena
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Tre frågor till Eva Hemström, ledarutbildare och författare till boken ”Föräldramöten med mening”.

Vad är det största misstaget lärare gör i mötet med vårdnadshavare?

– Ofta missar vi vikten av inledningens betydelse. Forskning menar att vi skapar vårt första intryck av den vi möter under den första minuten, sanningens minut. I telefon pratar vi om att intrycket skapas under de första 15 sekunderna. Därför är det viktigt att ha fullt fokus på den du möter. Fokusera på att ge ett positivt första intryck så kommer resten av mötet att flyta på.

Du beskriver ”Det lilla och det stora mötet” i din bok. Vad är skillnaden?

– Det stora mötet, Föräldramötet eller Samrådsmötet, innebär utmaningar som du inte har i det lilla mötet, det vill säga mötet i hallen eller utvecklingssamtalet. I det stora mötet ska ditt agerande leda till att alla känner sig delaktiga och sedda, att ni håller er till agendan trots att det finns andra viljor och att alla i mötet känner att ni nått syftet med mötet. I det lilla mötet är utmaningen att anpassa upplägget till individerna. Vill de börja med att vara sociala eller vill de gå rakt på betygssnack? Hur håller du balansen mellan professionell, personlig och privat i mötet i hallen?

Vilka tips skulle du vilja ge till lärare som ska hålla sitt första föräldramöte?

– Sätt ett tydligt syfte redan innan ni bjuder in. Dela upp punkterna mellan er i arbetslaget och avsätt ordentligt med tid för att förbereda er. Tänk på att ”bara för att du sänder ut ljud åt mitt håll ska du inte tro att vi kommunicerar” som David Gordon säger. Ord, tonfall och kroppsspråk tillsammans skapar kommunikationen mellan oss.