Etableringen av det nya fackförbundet Sveriges Lärare kommer långsiktigt att stärka lärarnas ställning i samhällslivet. En samlande lärarorganisation har alla förutsättningar att ge mer energi till det lärarfackliga arbetet.

Efter många årtionden av misslyckade försök att ena lärarfacken i Sverige har vi äntligen lyckats. Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund har gått samman och ersatt sig själva av en helt ny lärarfacklig organisation. Sedan den 1 januari finns det ett samlande ackförbund för Sveriges lärare under namnet Sveriges Lärare. Vi är vad vi heter.

När två entiteter fusioneras uppstår något helt nytt. Det gäller till exempel inom musik och gastronomi, och inte minst inom företagsvärlden. Syftet med fusioner är ofta att skapa ett mervärde utöver de ingående beståndsdelarna. Sveriges Lärare gör alltså inte bara anspråk på att bli bättre än de två tidigare organisationerna var för sig. Sverige Lärare gör anspråk på att bli något bättre och starkare än de två tidigare organisationerna tillsammans.

Ett annat illustrativt exempel på fusionens potential är kärnenergiforskningen. Det vill säga att lyckas alstra energi genom att slå samman atomkärnor (fusion), i stället för att som inom dagens kärnkraft klyva atomkärnan (fi sion). Länge har forskarna hoppats på att fusion ska kunna bli lösningen på världens energiproblem, eftersom den inte är förenad med samma risker som dagens kärnkraft. Men fusionens gåta har än så länge gäckat forskarna.

Strax före jul kom dock nyheten om ett vetenskapligt genombrott. För första gången har forskare lyckats få ut mer energi från en fusionsreaktion än vad de tillfört. Ett viktigt steg för att lösa gåtan.

Överfört till den fackliga världen har vi alltför länge levt med en kluven lärarfacklig rörelse. Genom fusion kommer vi nu alstra mer energi till det fackliga arbetet, med mindre risker för politiska och villkormässiga olyckor som drabbar lärarkåren. Det betyder att Sveriges Lärare ska skapa ett mervärde i form av än större förmåga att försvara lärarnas intressen, utveckla professionen och flytta fram lärarnas position i samhällslivet.

Genom den ökade fackliga energin når vi bättreavtalslösningar, mer utbildningspolitiskt inflytande och bättre medlemserbjudanden. Som Sacos klart största förbund kommer Sveriges Lärare kunna ge utbildningssektorn ökad tyngd. Ingen politiker kommer heller kunna spela ut två lärarorganisationer mot varandra och i stället gå sin egen väg med motiveringen att lärarfacken tycker olika. Nej, från och med nu möter politiken en stark profession samlad i en facklig organisation.

Ingenting kommer såklart ske av sig självt, men med Sveriges Lärare har vi bättre förutsättningar än någonsin att göra skillnad. Avgörande blir att vi är många lärare som engagerar oss i vårt nya förbund. Ju fler som del ar, desto mer energi får vi. Låt oss använda den kraften för att utveckla och förbättra villkoren för läraryrket. Välkommen till Sveriges Lärare!

  • Ledare i Vi Lärare #1 2023