Ledare: Livet är inte rättvist - men skolan måste bli det

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand uppmanar våra politiker att arbeta hårdare för en rättvis skola.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Dagens skola förstärker de ojämlika förutsättningar som skolbarnen bär med sig redan från start. Sveriges politiker måste på allvar börja agera för att göra skolan mer likvärdig igen.

I höst börjar 96 345 sjuåringar första klass. Det kommer att vara mycket som skiljer dem åt. Barn har olika förutsättningar för att klara sin skolgång. På det sättet är livet inte rättvist, men än större anledning för skolan att vara det. 

För tjugo år sedan var Sverige ett av de länder med störst likvärdighet i skolsystemet. Oavsett faktorer som familjebakgrund eller boendeort, så fick eleverna en relativt likvärdig utbildning. Men sedan dess har Sverige tappat och faktiskt halkat efter de andra nordiska länderna vad gäller likvärdighet.

I den valrörelse som nu pågår för fullt tävlar partierna om vem ska få makt och inflytande över Sverige kommande fyra år. Skola och utbildning är så klart en helt central framtidsfråga, men ändå lyckas inte något parti fullt ut lansera politiken för en likvärdig förskola och skola. Så vad behöver ske? 

Det behövs ett reformerat system så att skolvalet inte leder till en socioekonomisk elevsortering.

Det första handlar om spelreglerna för friskolorna. Det behövs ett reformerat system så att skolvalet inte leder till en socioekonomisk elevsortering. Och det behövs politiska beslut för att förhindra att stora skolkoncerner överkompenseras genom skolpengens nuvarande konstruktion. Systemet måste reformeras eftersom likvärdigheten tar stryk i dagens system.

Lärares och skolledares fackförbund – och här talar jag inte bara för Lärarförbundet – vi är inte ute efter att avskaffa vare sig skolval eller än mindre förekomsten av alternativ till de offentligt drivna skolorna. Nej, det vi är ute efter är att skapa rimliga spelregler som inte styr bort från det övergripande målet om en likvärdig skola.

Den andra delen handlar om ansvaret för skolväsendet. Staten måste ta huvudansvaret, särskilt för finansieringen. Det är feltänkt att skolans ekonomi ska konkurrera med lokalpolitiska frågor – skolväsendet behöver ses som ett nationellt intresse. Alldeles för många stora ekonomiska åtaganden trängs i dag i de kommunala budgetarna. 

Sveriges kommuner har väldigt olika förutsättningar, likväl som skiftande ambitioner. Olika kommuner prioriterar skolan olika mycket. Inte undra på att skillnaderna växer. När vi nu verkar gå in i en lågkonjunktur blir det än mer akut att staten träder in och garanterar en stabil finansiering.

Så politiker, ta ett snack med oss lärare och skolledare när ni är ute på skolorna under valrörelsen.

Vägen till en likvärdig förskola och skola stavas mer resurser, ett statligt huvudansvar, ett reformerat system för friskolor och ökad respekt för oss som gör jobbet. Så politiker, ta ett snack med oss lärare och skolledare när ni är ute på skolorna under valrörelsen. Lyssna, lär och återkom sedan med politiken som gör skolan mer likvärdig.