Så löser hon lästräning i helklass – för alla åldrar

Sara Bruun har arbetat som språklärare i över 20 år och har skrivit en ny lärarhandledning som fokuserar på intensivläsning och avkodningsträning i helklass. Foto: Ludvig Thunman/Bildbyrån

För tre år sedan stod läraren Sara Bruun utan stöd med en klass där merparten av eleverna inte kunde läsa som de borde.
Det hon då gjorde för att klara sin egen situation har idag ­mynnat ut i en lärarhandledning för lästräning i helklass, som går tillbaka till grunderna.

Läraren och skoldebattören Sara Bruun kommer med en ny lärarhandledning som fokuserar på intensivläsning och avkodningsträning i helklass. Utifrån den läser eleverna tio minuter varje dag, i helklass – från årskurs fyra till och med gymnasiet.

– Det är vanligt i dag att elever inte kan läsa åldersadekvat. Gymnasielärare undrar vad man sysslat med i högstadiet, i årskurs sju undrar lärarna vad de gjorde i mellanstadiet och så vidare. Problemet är att vi lärare ser vilka barn som inte klarar läsningen men saknar resurser att sätta in, säger Sara Bruun.

Hon berättar om elever i årskurs nio som inte hinner läsa textningen på tv om den innehåller ”långa ord”, och som inte hinner läsa tre kortfattade punkter på en powerpoint under en presentation.

– Det är ett handikapp, och en fråga om demokrati, säger hon.

Organisationen är nyckeln

Med allt fler läsovana elever, brist på speciallärare och en lärarutbildning som inte fokuserar på hantverket att lära eleverna läsa, behöver skolan ett effektivt sätt att träna elevernas läsförmåga, menar Sara Bruun.

Den nya lärarhandledningen ska stötta med just det.

Hon är öppen med att klassrumsmetoden i sig inte är revolutionerande, men att det är organisationen som är nyckeln. Med den blir det genomförbart.

– Det här är ingenting nytt, det är bara paketerat i en form där den enskilda läraren ska kunna hjälpa elever att lära sig läsa i helklass, utan tillgång till speciallärare. Och det har effekt, säger Sara Bruun.

Viktigt med ledande person

I modellen bedrivs läsprojektet parallellt i alla klasser på skolan. Men för att undvika att delat ansvar blir ingens ansvar ska en person utses som projektledare. Den personen ska ha avsatt tid i sitt schema och ha mandat från skolledaren att driva projektet.

Projektledarens uppgift är att gå igenom skapandet av läslistor, se till att det finns material och hålla i regelbundna analyser av klassernas utveckling.

– Det får inte bara bli att man säger ”alla ska göra det här” och lämnar det så. Det krävs en person med mandat och avsatt tid. Det kan vara en förstelärare, speciallärare, slöjdlärare, det spelar egentligen ingen roll, säger Sara Bruun.

Får två ben att stå på

Det enda skolans övriga lärare ska behöva göra är att gå runt och lyssna till eleverna under de 10 minuter de jobbar med läsning.

På det här viset ska eleverna få två ben att stå på: Språklärarna jobbar med skönlitteratur och läsförståelse, medan den dagliga intensivläsningen tränar avkodningsträning och läshastighet.

Sara Bruun

  • Sara Bruun har arbetat som språklärare i över 20 år.
  • Hon utvecklar och föreläser om pedagogiska metoder, driver bloggen ”Sara Bruuns klassrum”, har skrivit flera böcker om undervisning och är en återkommande krönikör i Vi Lärare.
  • Sommaren 2021 var hon sommarvärd i radions P1.

SARAS TIPS FRÅN LÄRARHANDLEDNINGEN

  • Läslistor och andra texter

Inled lästräningen med listor över nonsensord. Poängen med det är att avkodningen inte ska konkurrera med andra tankar som ”vad betyder det här?”. Inte minst för elever med annat modersmål är det bättre. Efter hand går man över till listor med faktiska ord, därpå längre textstycken.

  • Avsätt 10 minuter per dag för intensivläsning i helklass

Fundera på var i schemat du kan avvara 10 minuter av din undervisningstid. Det kan vara på mentorstid eller vid ämnesundervisning. Prata i lärarlaget om när man kan ta tid för att investera i elevernas läsning.

  • Para ihop eleverna och låt dem läsa för varandra.

Låt eleverna hjälpa varandra framåt i par. När de tycker att de behärskar nuvarande nivå så pratar de med sin lärare som får godkänna eller inte, och efter hand går de upp till nästa ”nivå”.

  • Jobba i femveckorsintervaller

Eleverna gör ett minuttest av läsförmågan innan insatsen, ett test efter två och en halv vecka och ytterligare ett efter 5 veckor. Resultaten blir vägledande för nästa femveckorsfas.