Ökad skoltid ger lågstadiet mer svenska på schemat

Mer svenska – det är en av följderna av regeringens utökade skoltid på lågstadiet. Men Åsa Fahlén, ordförande för Sveriges Lärare, är skeptisk.

Lågstadieelever får längre skoldagar, med mer svenska på schemat.
För att inte dagarna ska bli för tunga blir det också lite mer bild, musik, slöjd, teknik och idrott, enligt ett förslag från Skolverket som överlämnats till regeringen.

Regeringens ambition är att lågstadieelevernas skoldagar förlängs, så att det blir mer tid för främst svenska och matte. I Skolverkets förslag läggs nästan hälften av den utökade tiden på svenska, med motiveringen att tidiga läs- och skrivkunskaper är så avgörande för resten av skoltiden.

”Matten redan utbygd – utan resultat”

Matematiken får lite mer än en fjärdedel av den utökade tiden. Skolverket motiverar det med att ämnet har byggts ut under senare år, utan att elevernas resultat har förbättrats. Det faktum att många elever fortfarande kämpar med matten talar för att ge ämnet mer tid, men ännu viktigare är att förbättra kvaliteten på matteundervisningen, enligt Skolverket. 

De återstående nya timmarna vill Skolverket fördela på ämnen som ger skoldagarna variation: bild, musik, slöjd, teknik och idrott. ”Om undervisningen blir alltför teoretisk kan utökningen leda till att fler elever får svårt att orka med de längre skoldagarna”, skriver Skolverket.

Prislappen på det utbyggda lågstadiet är cirka två miljarder kronor per läsår – pengar för att anställa fler lärare. Skolverket har då tagit hänsyn till att verksamheten på fritids sannolikt krymper. Skolverket varnar samtidigt för att det kan bli svårt att hitta tillräckligt många behöriga lärare. "Risken finns att det då för eleverna blir en undervisning av sämre kvalitet", skriver myndigheten.

”Regeringens förslag för mycket”

De 178 timmar som regeringen vill utöka lågstadiet med innebär att elevernas arbetstid ökar med nästan 10 procent. Det motsvarar ungefär 20 minuter mer undervisning per dag, eller drygt 1,5 timmar mer per skolvecka.

– Tjugo minuter mer undervisning per dag kommer knappast att ge effekt, utan snarare öka den redan akuta arbetsbelastningen för lärarna. Ett anmärkningsvärt förslag i en tid när svensk skola dras med förödande nedskärningar, säger Åsa Fahlén, ordförande för Sveriges Lärare.

Men ursprungligen ville regeringen se så mycket som en timme mer undervisning per dag. Skolverket gjorde då en konsekvensutredning och kom fram till att det skulle bli alltför omfattande – skoldagarna skulle bli för långa och för tröttande för eleverna.

Om och när utökningen blir verklighet är okänt. Skolverket skriver att det är ”rimligt att huvudmän och skolor ges tillräckligt god tid för att förbereda organisationen och rekrytera lärare.”

 – Satsa i stället på den befintliga undervisningstiden – möjlighet till planering av lektionerna, att kunna dela in eleverna i mindre grupper, att kunna ge individuellt stöd till eleverna och inte minst ge tillgång till läromedel, böcker och bemannade skolbibliotek, säger Åsa Fahlén.

Regeringen vill öka undervisningstiden

  • Den utökade timplanen för årskurs 1–3 är en del av Tidöavtalet mellan regeringen och SD.
  • Någon tidsplan för timplaneutbyggnaden har inte redovisats, men i Tidöavtalet står det att en förutsättning är att lärarnas administrativa börda har lättats och att lärarnas undervisningsskyldighet getts en tydligare reglering.
  • En utredning om hur lärarnas administration kan minska har tillsatts. Den ska lämna förslag i oktober 2024.
  • Redan i slutet av detta år väntas riksdagen fatta beslut om en annan timplaneförändring. Den innebär att elevens val slopas, till förmån för bland annat SO-ämnen.

Källa: TT