3 lärare om hur skolan kan bli bättre på läromedel

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Vi bad tre medlemmar av Lärarförbundet att ge sena förslag på hur skolan skulle kunna bli bättre på läromedel.

Frågorna de besvarar är:

1) Hur påverkas du av att så få skolor kan köpa in de läromedel de tycker behövs till undervisningen?
2) Vad behövs för att skolan ska kunna göra mer ändamålsenliga inköp av läromedel?

EvaLiz Persson, 60, gymnasielärare i svenska och religion, Nolaskolan, Örnsköldsvik.

1: Det är en självklarhet att skolor ska kunna köpa in de läromedel de behöver för att kunna undervisa sina elever och det måste finnas utrymme på varje skola att kunna göra det. Allt annat är ett misslyckande. Det måste helt enkelt finnas öronmärkta pengar för detta ändamål. Det går inte att dra in på denna utgift och sedan tro att det inte ska påverka våra elever när de står där utan läromedel eller med upplagor som passerat bäst före-datum.

2: Ökad kunskap och forskning kring läromedel behövs och jag ser gärna att lärarna får mer tid att sätta sig in i detta ämne för att kunna göra de rätta valen.

Gustav Jonsson, 41, förskollärare på Ekbacken och huvudskyddsombud Lärarförbundet, Kalmar.

1: Givetvis skulle man önska att det fanns obegränsat med resurser för att köpa in allt material till förskolan som förskollärarna drömmer om, men hos oss är detta inte en fråga som diskuteras flitigt. Vi kan ofta köpa det vi vill och har väl helt enkelt insett var gränsen går mellan vad vi vill ha och vad vi kan få. Man blir duktig på att jobba med små resurser och utifrån dessa skapa bra miljöer och utbildningssituationer.

2: Utan tvivel krävs mer pengar, men också tid och forum för kollegor att diskutera vilka inköp som ska göras och hur dessa kan komma så många barn som möjligt till godo i sin utveckling.

Maria Burström, 43, Specialpedagog, Umeå elitidrottsgymnasium, Umeå.

1: Eftersom jag inte har lektioner med klass (jobbar som specialpedagog) har jag svårt att svara på frågorna. Men det jag kan säga är att elever behöver en bok för att underlätta inlärningen. Ett läromedel behöver också vara uppdaterat för att det ska vara ett bra läromedel. Inköp av läromedel måste få kosta pengar och frågan behöver ägas av ämneslagen.