Kommunerna backar 11,7 miljarder – vädjar om hjälp av skolministrarna

Teodor Johansson (M) är ordförande i Ödeshögs Barn- och utbildningsnämnd.

Kommunernas dåliga ekonomi krymper ytterligare, visar nya siffror från SCB. En moderat skolpolitiker i Ödeshög har skickat en inbjudan till regeringen och vädjar om hjälp.
– Jag bjuder in Lotta Edholm (L) och Mats Persson (L) för att visa de förutsättningar huvudmän utanför storstäderna har att arbeta med, säger Teodor Johansson (M).

Med strax över 5 000 invånare hamnar östgötska Ödeshög på plats 272 av 290 när landets kommuner sorteras efter folkmängd. Men den lilla kommunen är i gott sällskap: Var femte kommun i Sverige har färre än 10 000 invånare, och fler än varannan har färre än 20 000.

Nu varnar Teodor Johansson (M), ordförande Ödeshögs Barn- och utbildningsnämnd, för att lärare och elever i mindre kommuner riskerar att drabbas hårt av den sjunkande kommunala ekonomin.

– Många mindre kommuner har redan en avskalad verksamhet. Där verksamheten redan är liten finns lite utrymme till att effektivisera, säger han.

Samtidigt behöver kommunen om något rekrytera, inte minska på personalen.

– Vi ser att behovet för fler specialpedagoger ökat. Men i det här ekonomiska läget är svårt att hitta rätt kompetenser. Nu ser vi ännu svårare tider komma, säger han.

Kommunernas resultat minskade 2022

Kommunernas nettokostnader ökade med 34,3 miljarder kronor under 2022, och resultatet minskade med 11,7 miljarder. Det visar kommunernas och regionernas preliminära bokslut för 2022, publicerat av SCB.

– Landsbygdskommunerna hade det svårt redan innan krisen. Det handlar först och främst om kompetensförsörjningen, vi har svårt att rekrytera och behålla utbildad, behörig personal, säger Teodor Johansson.

Den bilden bekräftas av Anette Olsson, föreningsordförande Sveriges Lärare.

­– Vi har svårt att behålla personal och vi ligger inte så bra till med behörigheten just nu. Vi pusslar och grejar när vi förlorar en kollega, men grupperna blir större och det går ut över de svagare eleverna, säger hon.

Hon tror inte att Ödeshög är unikt i det avseendet, snarare att det är en typisk bild för mindre kommuner runt om i landet.

– Det tyngsta är att vi inte får till ett elevhälsoteam som inte fungerar. Specialpedagoger och speciallärare stannar inte kvar, jag vet inte varför. Jag tror inte att det bara handlar om lönen, de kanske blir ensamma i sitt arbete i en liten kommun, säger hon.

Bjuder in ministrarna – vill anpassa statsbidragen

Teodor Johansson har skickat en officiell inbjudan till Lotta Edholm (L) och Mats Persson (L) att besöka Ödeshög. Under ett sådant besök vill han bland annat visa dem runt på kommunens skolor. Som moderatpolitiker kritiserar han inte den sittande regeringen rakt ut, men han är otålig och säger att ”ord måste bli till verklighet”.

– Jag vill låta dem möta våra lärare. Vi har fantastiska lärare, men de behöver förutsättningar att utföra sitt viktiga arbete.

Framför allt vill han visa ministrarna vilka utmaningar små kommuner har att tampas med, vilket i klarspråk betyder att han vill ha fler, större och enklare stadsbidrag.

– Statsbidragen är ofta utformade så att man måste satsa en miljon för att få två. Det är svårt för små kommuner som inte har den där miljonen att röra sig med och riskerar att enbart komma stora kommuner till gagns.

Han menar att stadsbidragen behöver bli mer centrerade på måluppfyllelse och mindre på ”numerära transaktioner”, för att små kommuner bättre ska få del av dem.

– De bör inte vara så fokuserade på hur mycket vi satsar, utan vilka mål vi har. Om staten frågar oss ”Vad har ni för plan med pengarna, vad vill ni uppnå” så tvingas vi politiker komma med lösningar och inte bara skjuta till mer pengar i en budget, säger Teodor Johansson.

I skrivande stund har statsråden inte svarat på inbjudan att besöka Ödeshög.

Kommunernas ekonomi 2022

  • Verksamhetens resultat för kommunerna uppgick till 36,9 miljarder kronor för 2022, en minskning med 1,5 miljarder kronor jämfört med 2021.
  • Verksamhetens nettokostnad ökade med 34,3 miljarder kronor, vilket inte kompenserades fullt ut av ökningen av skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning som tillsammans ökade med 32,9 miljarder kronor under 2022.
  • Skatteintäkterna ökade med 31,4 miljarder kronor.
  • Årets resultat har minskat med 11,7 miljarder kronor, vilket till största del kan förklaras av ett betydligt lägre finansnetto jämfört med 2021.
  • Finansiella intäkter minskade med 2,6 miljarder kronor och finansiella kostnader ökade med 9,2 miljarder kronor, vilket gav en nettoeffekt på -11,8 miljarder kronor jämfört med föregående år.
  • 3,8 procent av de inkomna kommunerna redovisade ett negativt verksamhetsresultat för 2022. Det var fler än året före då 2,8 procent av kommunerna redovisade ett negativt verksamhetsresultat.

Källa: SCB