Brott mot lärare ska straffas hårdare

Lärare kan få tillgång till ett skydd och straffskalor som de i dag inte har tillgång till. Foto. Bildbyrån

Regeringen föreslår hårdare straff för brott mot lärare och andra samhällsviktiga yrkesgrupper.
– Eftersom de här brottsoffren bär en särskilt viktig funktion i samhället blir det också ett angrepp mot vår demokrati och på vårt öppna, fria samhälle, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M).

Regeringen går nu vidare med förslag från en utredning som kom för drygt ett år sedan. Lagskärpningarna ska ge starkare skydd för lärare och annan skolpersonal tillsammans med journalister, räddningstjänstpersonal, socialsekreterare och personal inom vård och omsorg.

– Det är ett verktyg för att hamna högre upp i straffskalan, säger Gunnar Strömmer till TT.

Rent lagtekniskt sker det på olika vis. När det gäller lärare ändras lagen så att fler grupper kommer att omfattas av dagens regler för våld eller hot mot tjänsteman.

– De får tillgång till ett skydd och straffskalor som de i dag inte har tillgång till, säger Strömmer.

Det handlar alltså inte om att straffskalorna i sig skärps.

– Nej, för man kan nå samma effekt på andra sätt, säger Gunnar Strömmer.

Han säger att det finns belägg för att hot och hat mot vissa yrkesgrupper ökar. Men det handlar också om att det dagliga arbetet blivit mer utsatt.

– För många har det blivit väldigt mycket tuffare, säger Strömmer.

Förslagen skickas nu till lagrådet för granskning. Tanken är att lagändringarna ska träda i kraft den 1 augusti 2023.