Här är statusen för moderna språk hög

Zandra Aase är initiativtagaren till att eleverna på hennes skola har språksamlingar från årskurs 3.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

På Britsh Junior grundskola i Eskilstuna har man infört så kallade språksamlingar från årskurs 3 till 5. Syftet är att elever från tidig ålder ska bekanta sig med de moderna språken och därigenom få en grund att stå på till det kommande språkvalet i årskurs 6.

Zandra Aase, lärare i spanska för årskurs 6 till 9 och förstelärare med fokus på språkutveckling, är initiativtagare till projektet.

– Jag tycker att det är en brist att elever inte introduceras för de moderna språken innan de ska välja vilket språk de ska studera. Det resulterar ofta i att man väljer språk utifrån vad som är populärt eller utifrån vad ens kompisar väljer. Jag ville ändra på det, säger Zandra Aase.

Från och med årskurs 3 får skolans elever, sedan två år tillbaka, undervisning i moderna språk. Undervisningen hålls av klassläraren som fått material i form av filmer och instruktioner av språklärarna.

– I årskurs 3 har eleverna 20 minuters språkundervisning i veckan. Till en början går vi igenom ord och begrepp, såsom siffror, färger och veckodagarnas namn. Detta för att bekanta sig med språken. I årskurs 4-5 har vi enklare lektioner där vi fokuserar på ett språk i en treveckorsperiod. Här förväntas eleverna sedan kunna meningar som; ”Hej, jag heter… och bor i…”, säger Zandra Aase.

Införandet av språksamlingar har gett positiva resultat i flera aspekter. Bland annat har statusen för moderna språk märkbart höjts, berättar Zandra Aase.

– Både elever, föräldrar och lärarkollegorna är positiva till det här. Vi har inga avhopp i moderna språk och hela skolan andas språk. Det bidrar till att eleverna klarar av ämnet utan problem när de kommer till gymnasiet. I många klasser finns det elever som pratar spanska, tyska eller franska som modersmål. Deras självförtroende stärks också när deras kunskaper kommer till hjälp i klassrummet.

Den främsta anledningen till att börja med moderna språk tidigt är för att ge eleverna förutsättningar att göra ett aktivt val vid språkvalet i årskurs 6.

– Jag var på en ämnesträff i kommunen nyligen. Arbetssättet med att informera eleverna inför språkvalet varierar stort. I vissa fall får eleverna med sig en blankett hem och blir tvungna att tillsammans med sin vårdnadshavarna göra sitt val, utan att ha fått någon djupare förklaring av innebörden. Personligen tror jag det är anledningen till ämnets låga status och det faktum att så många hoppar av, säger Zandra Aase.

Vidare berättar hon att språksamlingarna inte hade gått att införa utan en skolledning och lärarkollegor som trodde på det.

– Det krävs inte mycket av skolorna för att introducera ämnet tidigare. Min erfarenhet är att det krävs en förståelse hos skolledningen för att få mandat att driva den här typen av projekt. Väl där är det viktigt att involvera och motivera sina lärarkollegor att detta är viktigt så att det kan integreras i den ordinarie undervisningen, säger Zandra Aase.