Så kan lärare undvika fallgropar i sitt ledarskap

Matts Dahlkwist är verksam vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet och har en mångårig erfarenhet av att lära ut ledarskap på lärarutbildningen.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

I skolvardagen sätts lärares ledarskap ständigt på prov på en rad olika sätt. Det kan exempelvis vara i krissituationer i klassrummet eller i arbetet med att skapa motivation i undervisningen.

Många lärare efterfrågar mer kunskap kring frågor som rör lärarledarskapet. Att kunna förstå, reagera och agera på det som sker i skolan är något som gör att ledarskap är ett prioriterat område.

Matts Dahlkwist är verksam vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet och har en mångårig erfarenhet av att lära ut ledarskap på lärarutbildningen. 2019 släppte han boken ”Lärarledarskapet” som belyser vad som utmärker ett professionellt ledarskap.

Vilka är framgångsfaktorerna för ett bra lärarledarskap?

– Det finns flera faktorer. Förmågan att skapa struktur i klassrummet är en faktor. Det är väldigt centralt att kunna reda ut störningar och att eleverna vet vart de är på väg.

En annan faktor är att bygga relationer med eleverna, menar Matts Dahlkwist.

– Det är väldigt viktigt att man startar från början med att man lär känna varandra så snabbt som möjligt. Alla elever ska känna sig sedda när de går från första lektionen. Det är först när läraren har skapat relationer med klassen som eleverna lyssnar ordentligt och man får en respekt. Den respekten får man automatiskt inte som lärare längre – utan den får man bygga tillsammans med eleverna.

– Andra viktiga faktorer är att kunna se lärandet ur elevens ögon. Alltså, att förstå vad eleven har för intressen, hur eleven lär sig och tala om detta. Den kanske viktigaste faktorn är att kunna skapa motivation. Har man lyckats med det, då har man lyckats med det mest centrala.

Det kan förorsaka mycket jobb för läraren.
Du talar i boken om situationsanpassat ledarskap som en nyckelfaktor för en lyckad undervisning – vad utmärker ett sådant ledarskap och varför är det så effektivt?

– Läraryrket är unikt på så sätt att man leder grupper och handleder individer. Under varje lektion har man en ny grupp som har sina speciella egenskaper. Det kan exempelvis vara en trygg grupp eller en stökig grupp och därför måste man hela tiden anpassa sitt ledarskap.

Han poängterar att det därför är viktigt att känna av hela tiden, för även inom en grupp kan stämningen förändras radikalt bara inom loppet av en vecka.

– Ett mål för ett effektivt ledarskap är att leda grupper så att gruppen till slut blir självgående. Så långt kanske man inte når i alla lägen – men det ska vara ett mål.

I läraruppdraget finns det en rad olika fall-gropar som man kan stöta på när man ska vara en bra ledare. En vanlig fälla kan till exempel vara att man inte instruerar tillräckligt tydligt, menar Matts Dahl-kwist.

– Om eleverna till exempel ska arbeta med en uppgift, i grupp eller enskilt, och missförstår instruktionerna så kan det förorsaka mycket jobb för läraren. Då kan man få svara på 30 frågor samtidigt, säger han och fortsätter:

– En annan fallgrop kan vara att man inte är tydlig med hur en uppgift eller en prestation ska bedömas. Man bör därför ha en diskussion med hela klassen för att spara kraft och hushålla med sin energi. Det ökar också motivationen.

Matts Dahlkwist tar upp som vardagsexempel att man kanske försöker vara kompis med eleverna, i stället för att vara en yrkesprofessionell lärare.

– Det kan innebära att man i en bedömningssituation hamnar lite snett och att man inte upprätthåller den respekt som varje lärare vill ha.

SE WEBB-TV-INTERVJUN MED MATTS DAHLKWIST HÄR: