”Syvare ofta ensamma, därför är vi så drabbade”

Foto: Magnus Lejhall

Lina Ali är sammankallande i ­Sveriges Lärares nationella råd för studie- och yrkesvägledare.

Studie- och yrkesvägledare löper betydligt högre risk än många andra att drabbas av stress och psykisk ohälsa.
– Många syvare har en mycket pressad arbetssituation, säger Lina Ali som är sammankallande i Sveriges Lärares nationella råd för studie- och yrkesvägledare.

Studie- och yrkesvägledare löper betydligt högre risk än många andra att drabbas av stress och psykisk ohälsa.

– Många syvare har en mycket pressad arbetssituation, säger Lina Ali som är sammankallande i Sveriges Lärares nationella råd för studie- och yrkesvägledare.

Sedan i höstas arbetar Lina Ali som studievägledare vid medicinska fakulteten vid Lunds universitet.

– Jag har tidigare arbetat på både grund- och gymnasieskola som studie- och yrkesvägledare. En stor skillnad är att jag här har flera kollegor. Det har jag inte haft på tidigare arbetsplatser. Där har jag varit den enda studie- och yrkesvägledaren.

Enligt en studie av Försäkringskassan från 2020 löper studie- och yrkesvägledare något högre risk att bli långvarigt sjuka än många andra yrkesgrupper.

Vikarier tas sällan in

När det gäller psykiatriska diagnoser, till exempel reaktioner på svår stress och utmattningssyndrom, är den risken markant större (se grafik här bredvid).

– En förklaring kan vara att många syvare ofta är ensamma i sin yrkesroll på sin arbetsplats. Är man exempelvis borta en vecka på grund av sjukdom är det oftast ingen som går in och tar över arbetsuppgifter.

– Det tas dessutom sällan in vikarier. I stället får man försöka arbeta i kapp när man kommer tillbaka, vilket kan vara mycket stressande. Många känner en stor skyldighet gentemot eleverna och vill inte svika dem.

– Jag hade tidigare en kollega som gick ner i arbetstid för att få mer tid med sina små barn. Men arbetsmängden minskade inte. Hon skulle göra samma sak som tidigare, men på mindre tid.

Brist på kunskap om studie- och yrkesvägledning

Enligt Lina Ali är ett stort problem brist på kunskap bland många lärare, skolledare och huvudmän om vad studie- och yrkesvägledningen faktiskt syftar till och deras eget ansvar för den.

– För att jag ska kunna utföra mitt uppdrag som syv på exempelvis en grundskola behöver jag samarbeta med andra. Men om de upplever att det inte ligger i deras uppdrag att samarbeta med mig blir det svårt. Många försöker säkert, men har inte riktig koll på vad det är som gäller. Som syv är man ofta rätt ensam, vilket kan slita hårt.

Vilken betydelse har elevantal och enskilda arbetstoppar för syvares arbetsmiljö?

– Att det finns arbetstoppar och dalar får man acceptera. Elevantalet varierar mellan olika skolor. Ibland är antalet för stort, ibland inte.

– Bland det viktigaste för att minska stressen och förbättra syvares arbetsmiljö är bra stöttning från ledningen och rimliga förutsättningar att utföra yrket, något som varierar mycket mellan olika skolor.