Forskaren: Så kan lärarnas stress minskas

Joacim Ramberg är docent och forskare vid Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet.

Det behövs en långsiktig nationell samling kring skolan. Det menar Joacim Ramberg som är docent och forskare vid Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet.

Återkommande publiceras det rapporter och utredningar om lärares alltmer stressade arbetsförhållanden och ökade arbetsbelastning.

– Det är tydligt att problemen har ökat under de senaste decennierna. Varför det är så kan ha flera olika orsaker, till exempel att lärarnas arbetsuppgifter har förändrats sedan början 1990-talet, att de idag har en mycket mer begränsad autonomi, att de är mer styrda av system, lagar och regelverk, att antalet administrativa arbetsuppgifter har ökat samtidigt som kärnprofessionsdelen har minskat, säger Joacim Ramberg.

– Det är dessutom fler intressegrupper än tidigare som lägger sig i lärarnas arbete. Till det ska läggas marknadsanpassningen av skolan. Det är mycket som spelar in.

Önskar politisk konsensus

Det har länge pratats om skolans växande problem, inte minst lärarnas försämrade arbetssituation. Ändå går utvecklingen åt fel håll.

– Det handlar i grunden om politiska beslut som man kan ha olika uppfattningar om. För att vända utvecklingen tror jag att det behövs långsiktig planering och satsningar inom hela utbildningsväsendet som håller i sig över lång tid.

– Skolan klarar inte av politiska beslut som kanske varar i fyra eller åtta år för att sedan ersättas av en ny inriktning. 

Joacim Ramberg önskar sig politisk konsensus kring skolan.

– Jag tror att en nationell utbildningsberedning med ett starkt mandat vore en bra lösning, liknande försvarspolitikens försvarsberedning. Samtidigt bör professionens inflytande över utbildningsväsendet öka och den politiska styrningen minska.

Påverkar elevernas resultat

Häromåret visade Joacim Ramberg, som har en bakgrund som gymnasielärare, i en studie vilken effekt lärarnas stressnivåer har på eleverna.

– Det är tydligt att höga stressnivåer påverkar elevernas mående och resultat negativt. Det egentligen ganska så naturligt. Är man som lärare stressad har man inte lika stora möjligheter som annars att gå in i relationer, att samspela med elever, lyssna och hjälpa.