8 frågor och svar – så hanterar du jobbiga föräldrar

Hans Flygare, Lärarförbundet, tipsar om hur man kan svara jobbiga föräldrar.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Lärare slår larm i ny rapport om föräldrar som hotar och ställer orimliga krav.
Vi har tagit hjälp av Hans Flygare, Lärarförbundets arbetsmiljöexpert, som tipsar om hur man kan hantera jobbiga föräldrar.

1) Kan jag lägga på om en förälder uppträder hotfullt i telefon?

– Hamnar du i svårigheter ska du avsluta samtalet. Boka in ett möte om en eller två veckor för att diskutera vidare. Då hinner situationen lugna ner sig.

2) Måste jag vara ensam när jag träffar föräldern?

– Upplever du obehag inför mötet ska du inte vara ensam. Ta med rektor eller en kollega.

3) Om kontakten sker via mejl – ska jag fortsätta mejla eller ringa upp?

– Tonen i en mejlväxling kan vara svår att läsa av och det blir lätt en upptrappning i tonläget. Telefonsamtal ger möjlighet till följdfrågor. Visa att du tycker att föräldern är en resurs och att du vill samverka på bästa sätt. I grunden är det viktigt att ha en bra kontakt.

4) Bör jag svara på mejl direkt?

– Nej, det kan uppfattas som att du alltid är tillgänglig och bjuder in till en löpande diskussion. Är det en ihärdig förälder kan det vara svårt att värja sig. Prata med din rektor.

5) Är det viktigt att skolan har en gemensam linje?

– Rektorn ska se till att det finns en gemensam rutin. Prata ihop er på en arbetsplatsträff och kommunicera den gemensamma rutinen på ett föräldramöte. Då blir det mycket lättare för dig och dina kolleger att stänga av efter arbetsdagens slut.

6) Vad gör jag om jag inte känner stöd från rektor?

– Prata med ditt skyddsombud eller Lärarförbundet kontakt. Arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön och måste enligt arbetsmiljölagen se till att medarbetarna inte blir utsatta för kränkningar på jobbet. Skyddsombudet kan begära att arbetsgivaren vidtar åtgärder. Är åtgärderna otillräckliga kan skyddsombudet gå vidare till Arbetsmiljöverket.

7) Vad gäller om jag utsätts för hat och hot på sociala medier?

– Prata med din rektor och ta gärna med skyddsombudet. Är hatet och hoten kopplade till arbetet som lärare är det viktigt att göra en riskbedömning och en handlingsplan måste tas fram.

8) Är det någon vits att polisanmäla?

– Var de juridiska gränserna går för kränkande inlägg i sociala medier är inte helt tydligt. När namn och bild läggs ut kan det bli en fråga om förtal och då kan det finnas skäl att göra en polisanmälan. Även om polisutredningen läggs ner kan den ändå väcka tankar hos föräldrarna.

Källa: Hans Flygare, Arbetsmiljö-expert, Lärarförbundet

Därför lägger sig föräldrarna i lärarnas jobb

Här är det tvärtom – föräldrarna bryr sig för lite

Lärarförbundet kräver stärkt mandat för lärarna

Varannan lärare utsätts för orimliga föräldrakrav