Uppmanas till mallade svar: ”Får man inte ha åsikter?”

Läraren och fackliga ombudet på Ahalskolan i Laholm, Sara Rasmussen, är upprörd över hur de uppmanade svaren har hanterats av skolan.

Lärare i Laholm uppmanas att använda tre av rektorn godkända svar när vårdnadshavare ställer frågor.
– Får man inte ha egna åsikter om skolan? säger Sara Rasmussen, fackligt ombud på Ahlaskolan i Laholm.

Två mindre skolor i Laholm riskerar att läggas ned. Beslutet väntas tas i slutet av mars och oron och frågorna bland elever och vårdnadshavarna är stor.

I mitten av februari skickade rektorn, Petra Filipsson, ut ett meddelande till personalen med rubriken ”Svar på frågor till vårdnadshavare” och uppmaningen ”Försök att hålla er till svaren så mycket ni kan”.

Tre svar erbjuds för lärarna:

  1. Detta är ett politiskt beslut som just nu utreds av utbildningsförvaltningen, grundorsaken är rådande ekonomiska läge.
  2. Det är naturligtvis tråkigt (om man tycker detta) men jag är anställd i kommunen får rätta mig efter de beslut som tas [SIC]. Som privatperson kan jag inte uttala mig om detta.
  3. Det kommer att bli en förändring men jag utgår från att det kommer att gå bra. Det jag vet om Parkskolan är att det är en bra skola som är lugn och trygg.
Svaren som erbjuds för lärarna på Parkskolan i Laholm.

Enligt chefen för utbildningsförvaltningen i Laholm, Richard Mortenlind, var syftet med de mallade svaren, som han själv vill kalla ”fråga svar-dokument”, att hjälpa lärarna på skolan.

– Medarbetarna ställdes inför många besvärliga frågor, inte minst av media. Det fanns många känslor både bland vårdnadshavare och bland personalen och det fanns ett behov av hjälp med svar på flera återkommande frågor, säger Richard Mortenlind.

Facket: Det stämmer inte

Enligt Richard Mortenlind togs frågor och svar fram lokalt på skolan av rektorn i samverkan med medarbetarna.

Richard Mortenlind.

– Nej, det stämmer inte. Ingen i personalen har varit med i framställningen av de här frågorna eller svaren. Det har aldrig nämnts på något samverkansmöte eller någon annanstans. Det dök bara upp och alla lärare är upprörda, säger Sara Rasmussen, fackligt ombud för Sveriges Lärare på skolan.

De mallade svaren och uppmaningen från rektorn att så långt som möjligt hålla sig till dem har skapat en osäkerhet bland lärarna.

– Man blir ju lite osäker på vad man får säga och inte. ”Försök hålla er till svaren…”, står det. Får inte lärare ha åsikter och vad händer om man säger något annat?

”I samarbete med personalen”

Utbildningschefen Richard Mortenlind är förvånad av reaktionen men vidhåller att frågor och svar efterfrågades, diskuterats och godkändes av personalen innan de skickades ut men backar senare om att det skedde på ett samverkansmöte.

– Det var i samarbete med personalen. De efterfrågade svar på återkommande frågor och var ett led i arbetsmiljöarbetet som rektorn ansvarar för, säger Richard Mortenlind.

Utbildningschefen medger att resultatet inte blev det avsedda.

– Att några nu upplever att rektorn lägger ord i munnen på dem är olyckligt.  Vissa har uppfattat det som styrning av vad man får och inte får säga. Vi som kommun ska inte ha några åsikter om vad personalen ska tycka eller säga.

”Ljug inte om det i media”

Svaret imponerar inte på fackliga ombudet Sara Rasmussen.

– Nu säger ledningen att det blev fel. Det är såklart helt okej att göra fel, alla kan göra det, men ljug inte om det i media efteråt. Det påverkar förtroendet negativt, för att uttrycka det milt.

Hon ifrågasätter rimligheten i att hon ska framföra åsikter om skolan som hennes elever, efter en nedläggning, kommer att hamna på. Eller att någon av hennes kollegor skulle ha efterfrågat ett mallade svar.

– Det finns ett svar om Parkskolan, att den är bra och trygg, men hur ska jag kunna säga det till vårdnadshavarna? Jag har aldrig ens varit där under skoltid. Ett studiebesök när det inte fanns några elever är allt. Det räcker ju inte för att säga det som står i inlägget från rektorn, som för övrigt även är rektor på just Parkskolan.

”Strävar efter öppenhet”

De som nu upplever manuset som en munkavle och ett tecken på tystnadskultur, har alltså fel?

– Det finns saker i frågor och svar-dokumentet som inte skulle ha uttryckts så som det gjorts. Vi strävar efter öppenhet och att alla medarbetare ska känna sig trygga med att uttrycka sin mening. Men vid detta tillfälle har ambitionen att stötta medarbetarna uppfattats fel och det ber vi om ursäkt för, säger Richard Mortensson.

Vi Lärare har sökt rektorn Petra Filipsson men hon har avböjt en intervju.