Lärarna skräms till tystnad – hotas med böter

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

Tystnadsklausuler med viteshot i anställningsavtalet.
Lärare får inte använda undervisningsmaterial som ifrågasätter att Gud skapade allt liv eller att äktenskapet endast är mellan man och kvinna.
– Plymouthbrödernas Oneschool global är närmast ett parallellsamhälle som är totalt tvärtemot hur en skola ska vara och vilken arbetsmiljö en lärare ska ha, säger Robin Smith i LR:s förbundsstyrelse.

Det är SVT som avslöjar arbetsförhållandena på Plymouthbrödernas skola i Långaryd i Halland. Lärare berättar anonymt om svårigheterna i att undervisa om skilsmässor, hbtq-frågor och evolutionsteorin:

– Eleverna sa att ’det här är ju fel för det var Gud som skapade jorden, det har inte funnits något som heter Big Bang’. Som lärare skulle man inte bry sig om det, säger en tidigare lärare till SVT.

”Ett systemfel”

Robin Smith är starkt kritisk till hur Oneschool global bedriver verksamheten:

– Sättet de ordnar verksamheten på står i stark kontrast till de värden Lärarnas Riksförbund värnar. För det första är det ett systemfel att en skola kan få fortsätta att verka och bedrivas med skattepengar när den så uppenbart bryter mot reglerna och gör allt för att undvika insyn.

– För det andra är vi kritiska mot att lärarnas integritet kränks i och med att huvudmannen är inne och petar i sådana beslut som ska fattas av professionen, av allt att döma dessutom i strid med läroplanen och till skada för eleverna.

– För det tredje är det tydligt att lärarna, bland annat på grund av tystnadsklausulen, inte vågar slå larm om detta, säger han.

Skräms till tystnad

Vitesbeloppet i anställningsavtalet skrämmer till tystnad – även om där också står att det grundlagsstadgade meddelarskyddet gäller.

– Dessutom försvåras vårt arbete av att skolan har få behöriga lärare, eftersom många med lärarlegitimation valt att sluta jobba där. Vi har helt enkelt få medlemmar på Oneschool global som kan kontakta oss och be om hjälp. Men tystnadskultur är en allvarlig arbetsmiljöfråga, både för lärare och elever på skolan, och därför går det inte bara att låta saken bero, säger Robin Smith.

– Att de vägrar att skriva på ett kollektivavtal som skulle ge arbetsgivare och fack möjligheten att förhandla och diskutera försvårar det hela ytterligare. Det utbytet, ofta under ömsesidig sekretess, skulle åtminstone leda till lite mer insyn samt medföra ett starkare skydd för lärarna, säger Robin Smith

Klara sig som privatskola

Plymouthbröderna har god ekonomi. Lärare berättar för SVT om små klasser, ordentliga elever och en generös skolbudget. Arbetsmiljön är bra – så länge man håller sig till en rigorös uppförandekod som reglerar vad eleverna får prata om på den kristet bokstavstrogna skolan.

– Den här skolan har ägare som har det så gott ställt att de säkert skulle klara verksamheten som privatskola utan offentlig finansiering, om den möjligheten stod dem till buds. Att man i Sverige valde friskolevägen, istället för privatskolor, berodde bland annat på att man inte ville ha skolor som bara var tillgängliga för vissa.

– Det som händer på Oneschool Global väcker alltså viktiga principiella frågor. Vill vi ha slutna skolverksamheter med egna koder och som är till för några särskilt utvalda? Det kan inte vara vägen framåt, varken för ett samhälle som vill minska klyftorna mellan människor eller värna om individens friheter.

Bemöter kritiken

Skolans styrelseordförande Dan Malmström och rektor Chiedza Chadehumbe bemöter kritiken från tidigare anställda så här i ett mejl till SVT:

“Uppförandekoden anger specifikt att den ska ’tolkas och tillämpas i enlighet med gällande lokala lagar’ vilket innebär att svensk lag och relevanta styrdokument för skolor prioriteras och att allt som strider mot dessa inte tillämpas.”

Skolan i Hylte har vid ett tiotal tillfällen fått kritik av Skolinspektionen – senast i våras då myndigheten konstaterade att vissa klasser inte fått sexualundervisning.